Nye Moss kommune nærmer seg og det arbeides godt blant både politikere og ansatte, slik at sammenslåingen av Moss og Rygge skal gå mest mulig smertefritt. Jeg registrerer at det er blitt brukt mye tid og debatt på noe så meningsløst som å lage en såkalt visjon for den nye kommunen. Resultatet etter arbeid i arbeidsgrupper og politiske debatter ble: Mangfoldige Moss SKAPENDE – VARMERE – GRØNNERE. Gjennom årene har kommunene brukt mye penger og ressurser på slike slagord. Dette er penger som heller burde blitt brukt på å styrke eldreomsorgen og skolen.

Det at private bedrifter bruker tid og penger på å lage gode visjoner og markedsføringsstunt kan være fornuftig for å tiltrekke seg kunder. Men jeg mener det er feil ressursbruk av en kommune å gjøre det. Målet og engasjementet til kommunen bør være enkelt og greit; skape best mulig tjenester for innbyggerne sine, uten jåleri med fancy slagord, purpose og oppblåste og meningsløse visjoner.