Med tro på det fremtidige Moss

Av
DEL

DebattNår nye Moss ser dagens lys til nyttår, blir vi en helt ny kommune med nær 50 000 innbyggere. Dette gir oss mange spennende muligheter, men det løser ikke alle dagens utfordringer alene.

Samferdsel er et tilbakevendende tema, og selv om ikke alle saker er løst, er det mye på gang. Det vil få stor betydning for den nye kommunen vår. Om få år kan vi reise med tog fra Oslo til en av kommunens tre stasjoner på omkring 30 minutter. Arbeidene med dobbeltspor og ny jernbanestasjon i sentrum er allerede godt i gang. Dette blir et stort løft for Moss by og vil gjøre det mer attraktivt å bosette seg her. Økt bosetting betyr mer liv i sentrum og bedre grobunn for servicenæringen og næringslivet generelt.

Når diskusjonene går livlig rundt samferdsel, må vi allikevel ikke glemme at vår nye kommune har mange viktige fokusområder. Helse og omsorg berører mange, og disse gruppenes viktige behov må ikke drukne i støyen rundt samferdsel.

De eldre er gamle nok til å bestemme selv. Høyre er derfor opptatt av valgfrihet i tjenestene slik at alle kan velge det tilbudet og den leverandøren som passer dem best. Fritt brukervalg i hjemmebaserte tjenester er et slikt område. I dagens Moss har blitt veldig tydelig at det utgjør en forskjell hvem som styrer kommunen. I løpet av det sist året er velfungerende helsetjenester brått blitt endret uten annen begrunnelse enn ideologi. I tillegg til at jeg registrerer at det er mange brukere og pårørende som er misfornøyde med disse endringene, fører det også til økte kostnader for kommunen. For at vi skal kunne gi innbyggerne i vår nye kommune gode tjenester er vi avhengig av en robust økonomi. Oppgavene som skal løses er mange og de er kostbare. Vi må derfor være meget påpasselig med at kostnadene ikke vokser ut av kontroll.

Vi kan ikke forvente en strøm av folk og virksomheter til Moss, dersom vi ikke oppleves som en attraktiv kommune. Hvordan ønsker vi å fremstå? Skal nye Moss bli kjent som sutre- og omkampkommunen, eller skal budskapet være «i nye Moss får vi det til»? Dette vil til slutt være opp til hver og en av oss, hvordan vi velger å snakke og skrive til hverandre.

Vi kan legge merke til noe av det Kongen sa i sin nyttårstale I Salomos Ordspråk står det:

«Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.»

Så hvordan bevarer vi hjertet vårt?

Vi gjør det ved å være vennlige mot hverandre.

Ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet.

Ved å løfte andre fram.»

Dette er en enkel oppskrift, og følger vi den har vi allerede kommet langt med nye Moss.

Jeg opplever at omdømmet til Moss har vært i positiv utvikling de siste 5–10 årene. Vi har selv en mulighet til å bidra videre med dette ved å høre på Kongen vår.

Budsjettet i den nye kommunen blir på over 3 milliarder kroner, og sammen med helse- og omsorg, er det i skolen vi bruker de fleste av disse pengene. Dagens samfunn står midt oppe i en digitaliseringsrevolusjon som betyr store samfunnsendringer. Skolens viktigste oppgave er å gi barna våre en solid kunnskapsballast slik at de trygt kan møte de nye utfordringene og mulighetene som kommer i stadig økende tempo.

Barna våre må bli vinnerne i nye Moss, og skolen vår skal sørge for det. Siden Høyre kom i regjering, har kunnskap i skolen vært ett av våre viktigste satsingsområder – og det virker. Aldri før har så mange lærere kunnet ta etterutdanning, og det har gitt resultater. Men jobben er langt ifra gjort. Fortsatt er det altfor mange som faller fra i den videregående skolen. Ved å ytterligere styrke tidlig innsats, vil mange av dem som i dag fullfører ungdomsskolen uten nødvendige kunnskaper kunne få hjelp i tide.

I Høyres program finner du muligheter og løsninger for virkelig mennesker og reelle utfordringer. Men kanskje enda viktigere er at Høyres politikk er preget av en grunnholdning om at vi tror på deg. Folk flest er mer enn kapabel til å treffe gode valg for seg selv, og det synes vi i Høyre du skal få lov til.

Alt dette er viktige verdier som preger hele nye Moss Høyres program for kommende valgperiode. Her er det mange gode ideer og løsninger som vil være med på å gi vår nye kommune et solid løft i riktig retning.

Jeg har klokkertro på at nye Moss vil bli en fantastisk kommune for oss alle, bare vi velger å rette blikket fremover og samtidig hører litt på Kongen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags