Brukernes behov er det viktigste

Ulike behov:  Kommunale tjenester skal kunne tilpasses behovet til den enkelte bruker, skriver Trond Martinsen (Ny Kurs).

Ulike behov: Kommunale tjenester skal kunne tilpasses behovet til den enkelte bruker, skriver Trond Martinsen (Ny Kurs). Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Kronikk Med utgangspunkt i at den kommunale tjenesteyting skal dekke brukerens behov, og i arbeide for å forbedre tjenestene er det viktig å se på hvordan det fungerer i dag. Mitt innlegg tar ikke utgangspunkt i statistikker og målinger, men i egen og andres erfaringer. Vi skal være stolte av vårt velferdsamfunn. Det danner grunnlaget for trygghet for oppvekst, utdanning og alderdom. Likevel opplever vi at noen faller utenfor fordi de ikke tilfredsstiller de kriterier som er satt for at tjenester skal kunne ytes. Kriteriene handler om alder, ansettelsesforhold, inntekt, kjønn, sykdom, kulturell bakgrunn m.m.

Vi opplever videre at innholdet i tjenesten som skal ytes er standardisert og i liten grad er tilpasningsdyktig til de individuelle behov som brukerne har. Dersom du passer inn i rammen som kriteriene skaper opplever mange systemet som godt, faller du helt eller delvis utenfor rammen opplever mange at de faller mellom to stoler. I systemet for vurdering av ytelser finnes det ingen eller i beste fall svært få muligheter for å møte den enkelte brukers behov.

Individuell vurdering er stort sett fraværende. Mange får problemer fordi de ikke passer inn i regelverket som kvalifiserer til ytelse og mange får problemer fordi de har behov som den standardiserte tjenesten ikke møter. Regelverk og kriterier blir kompliserte og kompetansen til de ansatte blir av varierende kvalitet.

De aller fleste har en historie å fortelle om sine opplevelser i møte med offentlige etater. Mange av dem skaper, med god grunn, oppgitthet og avmaktsfølelse. Dagens system fører også til dårlig økonomi. Mye penger blir brukt til tjenesteyting som har liten effekt og som fører til dårlig effektivitet hos tjenesteyter. Derfor opplever jeg vår nye rådmann Hans Reidar Ness sin ambisjon som svært viktig. Han vil at kommunen skal slutte å yte tjenester. Han vil at kommunen skal begynne å dekke behov.

Dette innebærer, slik jeg ser det, at tjenesten skal kunne tilpasses behovet til den enkelte bruker. Får vi til det vil pengene kunne brukes langt mer målrettet og med langt bedre resultat. Totalt sett vil dette innebære forbedring i kommunens økonomi. Ambisjonen vil samtidig føre til større nærhet mellom kommunen og dens innbyggere. Tillitsforholdet blir styrket og engasjementet vil øke.

Ny Kurs har i sitt valgprogram mange punkter som vil bidra til at kommunen kan nå målet om å dekke behov. Vi vil fremme forslag som vil innebære større åpenhet og kommunikasjon med innbyggerne. Økt satsing på informasjon er del av dette. Ny Kurs vil fremme forslag om styrking og utvikling av tjenestetilbudet i Moss kommune.

Vi vil også fremme forslag om opprettelse av et tverrfaglig «familie» lavterskeltilbud som hurtig og effektivt kan veilede brukerne slik at de kan få den informasjon og hjelp de trenger. Ny Kurs vil fremme forslag og trepartssamarbeid basert på partenes roller og ansvar. Dette vil føre til bedre dialog og samarbeid med de ansatte. Ny Kurs vil fremme forslag om at grunnbemanning skal stå i forhold til de oppgaver som skal utføres. Bedre kontinuitet, bedre kompetanse og økt kvalitet blir resultatet. Vi vil også fremme forslag om å tilrettelegge for å styrke kompetansen hos de ansatte.

Vi vil sikre at kommunens organisasjonsstruktur er riktig for å kunne arbeidet målrettet mot kontinuerlige bedring av kommunens tjenester. Dersom det viser seg å være nødvendig vil vi i løpet av valgperioden fremme forslag om gjennomgang av kommunens organisering.

Vår visjon er klar. Sammen skal vi skape en by det er godt å bo i.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken