Om åpenhet og involvering i nye Moss

Etterlyser åpenhet: – Hemmelighold om prosjekt Sjøsiden, manipulering av planarbeidet med flytting av Moss Havn, stillhet og overkjøring av innbyggerne i valg av ny trasé for jernbanen, påpeker Martinsen og Svenson. illustrasjon: Dark Arkitekter og Vismo

Etterlyser åpenhet: – Hemmelighold om prosjekt Sjøsiden, manipulering av planarbeidet med flytting av Moss Havn, stillhet og overkjøring av innbyggerne i valg av ny trasé for jernbanen, påpeker Martinsen og Svenson. illustrasjon: Dark Arkitekter og Vismo

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Ordfører i Rygge Inger-Lise Skartlien, tar i en kronikk i MA 9. januar opp temaet om hvordan vi skal utøve demokratiet i Moss. Det ser ut til at også Skartlien ser at det må endring til. Skartlien påpeker at dersom vi skal bygge en ny kultur for åpenhet og involvering i Moss, må alle ønske det. Hun påpeker også viktigheten av at vi nå ser fremover, og at vi legger fortiden bak oss.

Les også: Åpenhet og involvering i nye Moss

NY KURS er glad for at Skartlien er opptatt av demokratiet. Hennes parti har foreløpig ikke vært særlig opptatt av det samme, og vi verdsetter at Skartlien tar opp dette temaet, som NY KURS har frontet i lengre tid.

Arbeiderpartiet snakker om åpenhet og demokrati, rett og slett fordi de er nødt til det, etter at NY KURS har lyktes med å sette åpenhet og dialog på kartet.

Inger-Lise Skartlien etterlyser forslag til hvordan vi kan få til endringer.

For under ett år siden inviterte NY KURS Høyre opp Arbeiderpartiet til åpent dialogmøte om temaet.

Arbeiderpartiet takket nei. Høyre gadd ikke engang å svare.

Vi avholdt dialogmøte likevel og resultatet herfra finnes i dag i vårt valgprogram i kapitelet «dialog og demokrati».

I Rygge kommune engasjerte folk seg, og om lag 20 prosent av befolkningen ba om at spørsmålet om kommunesammenslåing skulle legges ut på rådgivende folkeavstemning. Svaret var NEI. Flertallet med Rygge Ap i spissen, valgte å se bort fra en tredjedel av befolkningens ønske.

I Moss er situasjonen den samme. Hemmelighold om prosjekt Sjøsiden, manipulering av planarbeidet med flytting av Moss Havn, stillhet og overkjøring av innbyggerne i valg av ny trasé for jernbanen.

I Moss AP er situasjonen snarere mer lukkethet enn åpenhet, også internt i partiet. På 60, 70 og 80-tallet var det partiet og medlemmene som hadde styringen. Dette er nå til nær 100 prosent overført til bystyregruppa.

I Moss Arbeiderparti er man av den oppfatning at flertall danner verdigrunnlaget for et vellykket demokrati. Det er her vi finner årsaken til at partiets ønske om åpenhet har liten troverdighet.

Når flertall ansees som verdigrunnlag, blir situasjonen at flertallet blir opptatt av å forsvare sitt standpunkt i stedet for å søke dialog med andre.

Flertall er viktig som virkemiddel for demokratiet, men flertall er ikke en del av verdigrunnlaget.

Verdigrunnlaget i et demokrati er å sette innbyggerne i stand til å engasjere seg slik at de kan øve innflytelse på prosessene. Ansvaret for dette ligger hos politikerne. Det er politikernes ansvar å sørge for god og riktig informasjon og det er politikernes ansvar å sørge for arenaer der innbyggerne kan engasjere seg.

For å få dette til må politikerne begynne med å snakke MED innbyggerne og ikke TIL innbyggerne.

Innbyggerne må få mulighet for delta i prosessene, og ikke bare bli invitert til møter der de får informasjon om hva som er bestemt.

Motstanden mot valgt trasé for jernbanen er et godt eksempel på hvor ille det kan gå. Motstanden er først og fremst et resultat av at flertallet har vært og er opptatt av å ta vare på sitt eget syn og ved dette hindre utredning av andre alternativer. Hadde Politikerne i Moss forestått og innrettet seg i tråd med verdigrunnlaget for demokratiet, ville vi i dag sannsynligvis ikke hatt noen «brysom» aksjon. Vi bør merke oss at det BBM først og fremst har kjempet for, er en kvalitetssikring av alternativet på Myra. Det gikk ikke slik. Flertallet som i hovedsak utgjøres av Høyre og Arbeiderpartiet, følte sitt syn truet og fant ut at det beste var å overse motstanden og sørge for vedtak i tråd med de oppfatninger de selv har og hadde.

NY Kurs går til valg med helhetlig og omfattende program. Programmet har blitt til via utallige dialogmøter med innbyggerne. Når vi kommer i posisjon i kommunestyret etter årets kommunevalg, vil vi sørge for at vårt lokaldemokrati blir preget av åpenhet og involvering.

NY Kurs er opptatt av å forsvare prinsippene som ligger til grunn for vårt lokaldemokrati. Det er opp til valgte politikere å bestemme hvorvidt det skal bli godt eller dårlig.

Les også: Åpenhet og involvering i nye Moss

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken