Optimisme og engasjement

Godt eksempel: – Møllebyen og Verket (bildet) er byutvikling på sitt beste og skaper optimisme for fremtiden, skriver Anette Mjelde, medlem av det lokalpolitiske alternativet Ny Kurs. foto: espen Vinje

Godt eksempel: – Møllebyen og Verket (bildet) er byutvikling på sitt beste og skaper optimisme for fremtiden, skriver Anette Mjelde, medlem av det lokalpolitiske alternativet Ny Kurs. foto: espen Vinje

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Rygge og Moss, som om et knapt år skal utgjøre nye Moss kommune, byr allerede på gode levekår for sine innbyggere. Mitt inntrykk er at menneskene som bor her er glade i kommunene sine og fremsnakker alle de gode kvalitetene med stort engasjement og optimisme. Imidlertid har jeg i de siste fem, seks årene snakket med altfor mange mennesker som er fortvilet over at vi bygger en ny jernbane etter snart 30 års gamle planer, og at det ikke har blitt utredet alternative løsninger basert på utvikling i byen.

I mange år har innbyggere sagt tydelig i fra om at andre traséer enn den valgte må utredes for å få et best mulig beslutningsgrunnlag i en sak som er av så stor betydning for kommunen vår. Flertallet av politikere, i hovedsak representert ved Høyre og Arbeiderpartiet, har avvist innbyggernes mangeårige bønner med at saken er endelig vedtatt av flertallet og ikke trenger å utredes videre. Hvorvidt det hadde vært mulig å legge jernbanespor og -stasjon annerledes i sentrum, og å utvikle Nyquistbyen til det Kampen er for Oslo eller Vaterland er for Fredrikstad, får vi dermed aldri svar på. Jernbanesaken har skapt stor frustrasjon hos mange, og etter min mening skyldes det at politikerne ikke har evnet å formidle begrunnelsene for vedtaket.

Men hva kan vi lære av dette? Det vi kan gjøre noe med for fremtiden er å sørge for at vi har åpne og demokratiske prosesser som sikrer at viktige saker for byen utredes bredt, og at beslutningene bygger på kunnskapsbaserte løsninger. Løsninger som innbyggerne har fått mulighet til å involvere seg i og ha innflytelse over. NY KURS har satt åpenhet og involvering på kartet og har avholdt temabaserte dialogmøter med innbyggerne, og gjennom dette vedtatt et helhetlig program som vi går til valg på til høsten.

Møllebyen og Verket er byutvikling på sitt beste og skaper optimisme for fremtiden. I utviklingen av Sjøsiden, RV 19 og Moss Havn har vi nå muligheter til å styre utviklingen i en positiv retning for Nye Moss. NY KURS vil sørge for møtesteder der innbyggerne kan møte våre folkevalgte og gjennom det påvirke behandlingen av disse sakene. Vi vil være en pådriver for at vi har åpne og demokratiske prosesser. Prosesser som legger føringer og premisser for Statens Vegvesen, Bane NOR Eiendom og andre investorer som alle er viktige aktører for byen vår.

Vi ønsker engasjement og optimisme velkommen, og vil legge til rette for nyetablering og tilflytting av bedrifter. I samarbeid med næringslivet og Moss i sentrum vil NY KURS bidra til en utvikling som gjør det attraktivt å etablere seg og drive virksomhet i byen vår.

NY KURS har utarbeidet et valgprogram for nye politiske føringer, og vi inviterer innbyggerne til å ta stilling til om dette representerer gode verdier for vårt lokalsamfunn, og om nye Moss er tjent med at vi får et nytt lokalt, politisk parti som garanterer å styrke demokratiske prosesser.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.