Debatt: En biskopelig villedelse

Av og
Artikkelen er over 5 år gammel
DEL

Biskopen i Borg, Atle Sommerfeldt, skriver i ”En misforståelse” om den nye kulturkirken i Son. Innlegget som står på trykk i Moss Avis 30.november inneholder grove og grunnløse beskyldninger mot Vestby kommunes politikere.

For å gjøre en ting klart; det blir kirke i Son. Urovekkende informasjon har imidlertid nylig kommet politikerne i hende på overtid. Opplysningen gjør at flere av oss vurderer om det er nødvendig å legge til side drømmen om et praktbygg av en kulturkirke, og i stedet bygge en enklere kirke i tråd med hva kommunen er forpliktet til.

Kommunestyret i Vestby vedtok i budsjettet for 2012-2014 å bevilge 11 millioner kroner ekstra til kirken i Son i 2014. Dette kommer i tillegg til 14 millioner som tilsammen er bevilget i 2012 og 2013. Ekstrabevilgningen skulle brukes til å utvide bygget til en større kulturkirke. En avgjørende forutsetning for ekstrabevilgningen var at kun en mindre del av bygningen skulle vigsles til kirke. Resten av bygget skulle forbli ikke-vigslet og fungere som et hvilket som helst annet kulturhus. Slik ser det ikke ut til å kunne bli.

Kirkedepartementet har slått fast at man ikke kan ”del-vigsle” en bygning. Hele kulturkirken i Son må altså vigsles. Dette mener biskopen at vi lokalpolitikere burde visst. At vi hevder å ikke ha visst det, betegner biskopen som ”ansvarsfraskrivelse”. Den som etter mitt skjønn fraskriver seg ansvar er biskopen selv. I følge byggekomiteen har både biskop, prost, fellesråd og menighetsråd hele tiden vært innstilt på at kun kirkerommet skulle vigsles. Ingen av de nevnte har tydeligvis følt noe ansvar for å opplyse oss politikere om at kirkeloven ville kunne sette en stopper for dette. Ingen av de lærde har heller reagert på politikernes gjentatte bruk av uttrykket ”livssynsnøytrale” rom, og fellesrådet skriver selv om ”nøytrale seremonirom” i Son kulturkirke på sin nettside (http://vestby.kirken.no/kulturkirke).

Den nye opplysningen har ført til at noen politikere fra Høyre, Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ønsker en ”time-out” fra den nylig påbegynte byggingen. Man ønsker å vurdere konsekvensene av at hele bygget må vigsles. Både den økonomiske og den bruksmessige konsekvensen må utredes. I modellen kommunestyrets la til grunn for sitt opprinnelige vedtak, har nemlig menighetsrådet ansvaret for deler av drift- og vedlikeholdskostnadene. Inntektene skal skaffes bl.a. ved utleie. Når hele bygget blir kirke, står plutselig kommunen ansvarlig for alt av kostnader knyttet til drift og vedlikehold i alle år fremover. Vi vet p.t. ikke hva dette vil beløpe seg til. I tillegg må vi vurdere om behovet for en utvidet kulturkirke er like stort når hele bygget blir vigslet. En kirke er ikke nødvendigvis et naturlig eller akseptabelt sted å legge sosiale arrangementer for mennesker fra andre trossamfunn. Det samme gjelder for mange ikke-troende. I tillegg er det i Vestby behov for et livssynsåpent seremonirom som kan danne en ramme for alle grupper i samfunnet ved felles minnemarkeringer som for eksempel ved ulykker eller katastrofer.

Det er derfor rimelig å anta at både bruk og anvendelsesområder, og dermed inntektsgrunnlaget vil reduseres ved å vigsle hele kulturkirkebygget. En grundig konsekvensanalyse er nødvendig for å kunne ta en kvalifisert beslutning om hvorvidt forutsetningene for ekstrabevilgningen fortsatt er tilstede.

Biskopen sår også tvil om kvaliteten på Vestby kommunes politiske prosesser. I større byggesaker slik som kulturkirken, plasserer kommunestyret alltid noen av våre betrodde politikere i byggekomiteen. Dette er for å sikre at vedtak følges opp, og for å sørge for at kommunestyret raskt blir informert dersom noe utforutsett dukker opp. I kulturkirkens byggekomité har beklageligvis informasjonsflyten sviktet totalt. Byggekomiteen har vært klar over at hele bygget må vigsles i over to måneder, men informasjonen har aldri blitt meddelt kommunestyret.

Vel vitende om at kommunen blir sittende igjen med ansvaret for hele regningen på drift-og vedlikehold, har byggekomiteen gitt klarsignal for bygging. 

Byggingen har heldigvis ikke kommet lenger enn at prosjektet kan utsettes og eventuelt  endres avhengig av konklusjonen på konsekvensanalysen. En eventuell endring i prosjektet vil naturligvis koste, men ansvarlige politikere kaster ikke gode penger etter dårlige.

Det er forunderlig hvorfor politikernes berettigede ønske skaper slik motstand i de kirkelige kretser. Jeg er imidlertid sikker på at enhver oppegående innbygger synes det er legitimt at deres folkevalgte tar ansvar og gjør disse vurderingene.  I verste fall kan nemlig kommunen ende opp med å bruke 11 millioner og et ukjent årlig beløp til drift og vedlikehold på et bygg som er overdimensjonert i størrelse og underdimensjonert i forhold til anvendelse.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags