Økonomiske utfordringer i Moss: Nå haster det med å sette inn tiltak. Nå haster det å få resultater.

Av
DEL

Kronikk 31. oktober 2019, presenterte rådmannen budsjettet for 2020. Vi så da at 2020 ville bli et år med store økonomiske utfordringer, kommunens budsjett ble gjort opp med et netto driftsunderskudd på 55 millioner kroner. I tillegg hadde rådmannen lagt inn en uspesifisert innsparingspost i budsjettet på 25 millioner kroner. Samlet var det altså en underdekning i driften på 80 millioner kroner. I mars informerte rådmannen at Moss styrer mot et driftsunderskudd på hele 135 millioner kroner i 2020. Og så kom koronakrisen.

Håndteringen av koronakrisen har gitt kommunen høyere driftskostnader, og på sikt vil den gi kommunen lavere skatteinntekter. Regjeringen har ved fremleggelsen av revidert statsbudsjett varslet økte overføringer til kommunene for å dekke koronarelaterte kostnader og svikt i skatteinntekter som følge av nedstengningen av samfunnet.

Vi har altså to utfordringer i kommunen, det ene skyldes merkostnader med koronakrisen, og det andre skyldes at den normale driften i kommunen går med et betydelig driftsunderskudd.

Jørn Roald Wille og Sissel Rundblad, Moss Høyre

Jørn Roald Wille og Sissel Rundblad, Moss Høyre Foto:


De økonomiske konsekvensene av koronakrisen, er det lite vi kan gjøre med. Men den vedvarende ubalansen i driften må løses, den ubalansen har ingenting med koronakrisen å gjøre.

Vi vil minne om at Rygge og Moss kommune, samlet sett, hadde et solid driftsoverskudd i 2017. Når vi regulerer for ekstraordinære inntekter i forbindelse med kommunesammenslåingen, hadde kommunene et samlet driftsoverskudd på nesten 90 millioner kroner. Tre år senere har dette snudd til et driftsunderskudd på 135 millioner kroner.

I perioden 2011 til 2017, var det borgerlig styring av Moss. Vi hadde da god kontroll over kommuneøkonomien. Kommunen var derfor i stand til å gjennomføre mange populære byutviklingsprosjekter, blant annet så bygget vi ny ungdomsskole på Hoppern og vi bygget lekeplass og skøytebane i sentrum. Hvordan blir det nå? Får kommunen råd til å bygge ny svømmehall i Nesparken, er det penger til å flytte høyspentledningen på Kambo, blir det penger til å bygge flere sykkelstier?

Rådmannen har varslet at han vil ha en økonomigjennomgang med de folkevalgte i slutten av mai - syv måneder etter at vi fikk presentert de katastrofale budsjettene! Da vil formannskapet få presentert forslag til innsparingstiltak for å få kontroll på økonomien. Så vidt vi vet er det hittil ikke gjennomført noen tiltak for å forbedre den økonomiske situasjonen i kommunen.

Høyre forventer at vi nå får en inngående forståelse av regnskapstallene, og hvordan en i utgangspunktet en veldreven kommune, på så kort tid, er på vei rett ut i gjeldsgjørma?

Hvor mye har rekommunaliseringen av helsetjenester egentlig kostet kommunen? Hvor mye har de administrative kostnadene økt og hvorfor? Hvilke andre kostnader har økt vesentlig?

Nå haster det med å få en omforent forståelse av de økonomiske realitetene i kommunen. Nå haster det med å sette inn tiltak. Nå haster det å få resultater. Hvis vi ikke får orden på økonomien, får vi heller ikke noe økonomisk handlingsrom. Og uten økonomisk handlingsrom kan vi ikke gjennomføre alle de gode tiltakene som skal gjøre byen vår enda bedre å bo i.

Til og med Arbeiderpartiet har innsett at det er økonomisk krise i Moss, men vi ser nå at de prøver å bortforklare de dårlige tallene med koronakrisen! Høyre har advart mot denne kostnadsutviklingen siden AP fikk flertall i 2017. Hadde Ap handlet før, hadde vi kunnet unngått den «hestekuren» vi nå må igjennom.

LES OGSÅ:

Økonomisjefen: – Våler må gjennom en smertefull tid

Redd for å havne i gjeldsgjørma: Mosseskuta kan gå på en koronasmell

Etter pandemien: Dersom vi er heldige blir det ikke bare bra, men enda bedre.

Sliter med koronakostnader: Frykter ekstrautgifter på 115 millioner


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken