Kronikksvar: Et lykkelig og tilfreds folk (?)

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

Debatt Kronikksvar: Ser politikere og miljøengasjert ungdom, som krever miljøtiltak og utfasing av oljeutvinning, fjerne drømmere?

Åslaug Haga har vist mot ved å være den eneste forhenværende oljeminister som taler olje-lobbyistene rett imot ved å offisielt stille et ønske om at Norge setter en dato for utfasing av oljeutvinning. Dessverre er det mange stemmer som taler imot et slikt framtidsscenario, blant annet Gunnar Listerud i sitt innlegg i Moss Avis 12.03.2019.

Her skriver han at politikere som støtter denne tanken er fjerne drømmere, uten kunnskap om hvordan velferdslandet er bygd opp takket være oljeutvinning, og at Haga og andre miljøbevisste politikere er blitt «frelst» av tanken om Norge som et foregangsland for bruk av fornybar energi. Frelst? Av hvem? Av de tusenvis av barna verden over som demonstrerer for å få gjennom tiltak som kan redde verden fra fremtidige klimakatastrofer?

Listerud viser gjennom sitt innlegg at han er mer bekymret for kjøpekraften til pensjonistene i dag, enn hva slags klode vi overlater til våre neste generasjoner. Det er forståelig nok – han selv kommer ikke til oppleve et framtidsscenario i 2050 beskrevet av FNs klimapanel; som økt tørke, stigende havnivå, surere hav, sterkere stormer, utdøing av arter, enorm økning i antall klimaflyktninger etc., men det er våre barn og barnebarn som blir nødt til å takle de enorme utfordringene og tap av levestandard forårsaket av forverring av klimaet.

Dessverre er tankene hans ikke unike, men deles av altfor mange verden over, og det virker som dagens styrende politikere ikke er villige eller mottakelige for å tilegne seg kunnskap om hvordan endringer av klimaet og mengden utslipp av klimagasser henger sammen. Klimakrisen blir avfeid som en konspirasjonsteori eller som sterkt overdrevet, og politikere flest unngår til det lengste å gjennomføre klimatiltak som er upopulære for «folk flest» – i frykt for å tape stemmer til neste kommune- eller stortingsvalg.

Heldigvis har vi et unntak i vår hovedstad Oslo, der vi har et byråd som tør å ta beslutninger som kortsiktig er kontroversielle – som for eksempel et bilfritt sentrum, utbygging av T-banenettet – men som på lang sikt vil være gunstig for lokalklimaet i hovedstaden. Forhåpentligvis vil denne langsiktige politiske tenkningen smitte over til andre kommuner, slik at lokalpolitikere kan tørre å ta upopulære beslutninger og legge mer til rette for kollektivtrafikk og andre miljøfremmende tiltak.

Mange barn verden over, med 15 år gamle Greta Thunberg i spissen, har nå begynt å innse at dagens politikere ikke er villig til å ta de viktige og kritiske omstillingsbeslutningene for å imøtekomme klimautfordringene, og de tar nå til gatene verden over for å tydelig si at de ikke ønsker å arve en klode preget av miljøkatastrofer og utryddelse av viktige arter.

Norge er nå verdens 5. største eksportør av CO₂-utslipp. Allerede i 2013 konkluderte FNs klimapanel at 2/3 av alt av verdens til da kjente olje-, kull- og gassreserver, må forbli i grunnen, skal målet om maks 2 graders gjennomsnittlig temperaturøkning innen 2050. Verdens ledere ble enige om dette under klimatoppmøtet i Paris i desember 2015. Er alt dette ukjent kunnskap for Listerud, eller sår han tvil om troverdigheten til FNs klimapanel?

Jeg tror det er viktig å lytte til og ta de unge på alvor, uten å avfeie dem som virkelighetsfjerne drømmere, når de står opp mot en konservativ og oljeglorifiserende måte å tenke på. Med å gjennomføre klimatiltakene de krever, kan vi kanskje også sikre oss lykkelige og tilfredse folk – også i generasjoner videre?

LES OGSÅ: Et lykkelig og tilfreds folk (?)

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags