Om bryggekanten og byutvikling i Moss

Et pionerprosjekt: Bryggekanten.

Et pionerprosjekt: Bryggekanten. Foto:

Av
DEL

KRONIKKMed jevne mellomrom dukker det opp meninger om utviklingen av Bryggekanten. Ytringene kan være velmente, men det meste preges av manglende innsikt, lettvint omgang med fakta og manglende forståelse for økonomiske sammenhenger.

Et innlegg fra Carl Schiøtz Wibye i Moss Avis forleden satte et foreløpig bunnmål med en sammensausing av faktafeil og grove beskyldninger mot utbygger og den regulering som ble gjort på tampen av forrige århundre. Det hele er basert på hva han «jo så vidt har forstått». Det er ikke stort.

En debatt med Wibye frister ikke, men for andre som er mer faktasøkende, kan det være nyttig å notere noen momenter.

Den gamle betongfabrikken «BB» var besluttet nedlagt på slutten av 90-tallet, og den 10 mål store eiendommen skulle selges. En viktig grunn var plassproblemer og en voldsom trafikkbelastning med tunge betongbiler i sentrumsgatene. Vi (utbygger) kjøpte eiendommen og gikk i dialog med Moss kommune om en omregulering.

Kommunen tok en klok avgjørelse om å gjøre en større områderegulering, som omfattet området fra Tollboden til Lantmännen og fra kaikanten, over jernbanesporet til Storgata. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe hvor undertegnede deltok sammen med to sentrale politikere, Inger Lise Skartlien fra Ap og en representant for Fremskrittspartiet. Det hele under kyndig faglig ledelse av Byarkitekten.

Viktige premisser for reguleringen var å åpne det tidligere avstengte området for publikum, både med en bryggepromenade og ved at byggene ble lagt som «lameller» slik at det ble god kontakt mellom bryggepromenaden og bysentrum. Dette ble gjennomført for «vår» del av området, men av ukjente årsaker ble dette lempet på lenger nord i planområdet, hvor kommunen (Moss havn) var selger av tomten til en annen utbygger.

Widar Salbuvik, Moss

Widar Salbuvik, Moss

Det klages av og til over at det ikke er «som på Aker Brygge» med butikker og restauranter på bakkeplan. I noen av de fire parallelle arkitektoppdragene som ble utarbeidet, var også dette vurdert. Når det ikke ble valgt butikker under boligene, var det for å unngå ytterligere konkurranse med butikkene i Dronningens gate / Amfi.

Moss sentrum har i årevis slitt med overkapasitet og manglende omsetning i butikkene. Ut fra et snevert lønnsomhetsperspektiv ville butikker i første etasje være svært attraktivt for utbygger, men fra et byutviklingsperspektiv ville dette være ødeleggende.

Det er også verd å merke seg at det er temmelig vanskelig å regulere inn én spesiell type butikker. Da «Kanalen Brygge» ble lansert var prosjektet beskrevet med «hyggelige spesialbutikker, bakeri, gourmetmat og restauranter» vendt mot kanalen. Det ble snarere en stor dagligvarebutikk med ryggen til kanalen, parkeringskaos og døden for 2-3 nærbutikker på Jeløysiden.

Med dette erfaringsgrunnlag var det bred enighet om at handel og restauranter ikke burde bygges på Bryggekanten / Fleischer Brygge.

Nå vil mange huske at man etter hvert fikk testet et restauranttilbud i form av «Lystbåten», og beboerne som hadde flyttet inn, fikk oppleve at fylleskrål, urinering langs husveggene og knuste ølglass ble løftet frem som en «urban kvalitet» man måtte tåle. «Lystbåten» havarerte både økonomisk, konseptuelt og fysisk.

En annen kritikk har vært at bryggepromenaden er for smal og at boligblokkene dermed «privatiserer» området. Til det er å bemerke at området allerede var privat, og de store arealene til bryggepromenaden ble avstått vederlagsfritt og dels opparbeidet av den private utbygger.

Det er en sammenheng mellom en bygnings fotavtrykk, høyde og antall salgbare kvadratmeter. Nettopp her møtte prosjektet en innbitt motstand fra byens politiske venstreside. Fokus var ikke på bryggepromenadens bredde, butikker eller andre forhold.

Det var et ensidig kjør mot høyden og antall etasjer. En utbygger får langt mer for en leilighet i 6. etasje enn i 1. eller 2. etasje. Utbyggers økonomiske interesse ville således være best ivaretatt av å erstatte leilighetene i 1. etasje med butikker, lage en vesentlig bredere bryggepromenade mot å tillate flere etasjer i høyden.

Bryggekanten ble redusert til kun fire etasjer, samt en liten, tilbaketrukken 5. etasje. På Verket klappet politikerne, til sammenligning, gjennom bygninger med ni etasjer i vannkanten. Utbyggingen av Bryggekanten startet med et godt samarbeid mellom ulike grunneiere, kommunens fagfolk og dyktige arkitekter. Dette ble avsporet av politikere uten tilstrekkelig faglig innsikt, som valgte egenprofilering fremfor å ivareta publikums interesser. Prosjektet fikk likevel Moss bys pris for god byggeskikk i 2000. Det kan være nyttig for de mest etterpåkloke å dvele ved juryens begrunnelse:

«…et pionerprosjekt og første etappe i omformingen av et gammelt industri- og havneområde til et sentralt boligområde av høy kvalitet som åpner byen mot Sundet med strandpromenade og rekreasjonsarealer, og som setter standard for videre utbygging av området til fordel for bybildet og bymiljøet i sentrum.»

For egen del står jeg trygt på at Bryggekanten er blitt et viktig løft for byen og en fin åpning mot Sundet. Det eneste jeg beklager er at Frans Widerbergs fem meter høye krukke ikke fikk stå på den plassen vi avsatte foran den minste blokken like ved Tollboden.

Der mobiliserte Moss Dagblad ved sin daværende redaktør til en voldsom kampanje mot plasseringen. Ikke én politiker kom oss til unnsetning. Det sendte krukken innendørs hvor den enn så lenge står i foajeen i Møllebyen.

LES OGSÅ:

Moss i sentrum, uten sentrum

Mølla må bli i Moss

Industripolitikk mot sin hensikt i Moss

Ja til Mølla, ja til arbeidsplasser i Moss og ja til langsiktig industripolitikk!

Mølledrift og badeliv

Ja til Mølla, ja til arbeidsplasser i Moss og ja til langsiktig industripolitikk!

Ja til Mølla, og diskusjonen

NHO: Vi må tåle å ha utsikt til en arbeidsplass

Moss Ap: Slenger igjen debatt-døra: Freder mølla og jobbene

Mener mølla blokkerer tidenes løft for byen: – Vi må våge å ta denne debatten

Reagerer sterkt på krav om flytting

Om bydelsutvikling ved Moss' viktigste strandlinje

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags