Om samfunnsansvar og dugnad

Pål Enghaug, red. Moss Avis

Pål Enghaug, red. Moss Avis Foto:

Av
DEL

KRONIKK I koronakrisen har Moss Avis fått testet både dugnadsånden og vårt eget samfunnsansvar.

Helseminister og Helsedirektør senker nå skuldrene og føler seg litt roligere over smittesituasjonen som har preget hele landet i flere måneder. I mossedistriktet kan kommuneleger og krisestaber også senke skuldrene og kjenne litt på at tiltakene har virket. Korona-krisen har hatt dramatiske ringvirkninger. I Moss er arbeidsledigheten på over 10 prosent. I resten av mosseregionen befinner den seg på mellom 8 og 10 prosent. Tiltakene som er satt i gnag er de sterkeste og mest inngripende vi har hatt i Norge i fredstid, og vi som har opplevd dem kommer aldri til å glemme det.

Dramatiske uker tydeliggjorde avisens viktige funksjon i mosseregionen. Et godt eksempel er det at flere tusen mossinger daglig var innom avisen og fulgte pressekonferansene fra Moss kommune om korona-situasjonen når det sto på som verst. Informasjonsbehovet var stort og Moss Avis er den kanalen for informasjon som flest innbyggere i mosseregionen bruker. Disse pressekonferansen kunne alle følge hos oss uavhengig av om de hadde abonnement eller ikke. Samtidig refererte en av våre journalister fortløpende det som ble sagt i et nyhetsstudio på våre nettsider. Dermed kunne alle mossinger lese det som ble sagt, om de ikke hadde anledning til å se det direkte. Også dette ble brukt av flere tusen hver dag.

I en krisesituasjon har vi tenkt samfunnsansvaret vårt i flere ledd. Vi skal bidra til at flest mulig får viktig informasjon om situasjonen, vi skal bidra i den grad vi har ressurser og mulighet til dugnaden i dekningsområdet vårt, og vi skal ta samfunnsansvaret vårt ved å stille kritiske spørsmål og be om innsyn i grunnlaget for uttalelser og beslutninger.

Initiativet til de daglige pressekonferansene tok Moss kommune, og initiativet til å sende dem direkte kom fra Moss Avis. Kommunen erkjente tidlig at den ikke hadde kapasitet til å håndtere alle pressehenvendelser fra ulike medier, samtidig som den skulle ivareta svært mange henvendelser fra innbyggere, og etablere kriseberedskap for å ta vare på de som ble smittet. Løsningen har så langt det er mulig å se nå vært positiv for alle parter. Underveis har det vært interessante samtaler om innsyn etter offentlighetsloven og personopplysninger. De har foregått på en forbilledlig måte. Dynamikken mellom oss som avis og kommunens ansatte bør vi bygge videre på.

For alle i byen er det verdt å merke seg at Moss kommune er trukket frem nasjonalt for sin åpenhet. Vi tror det skyldes blant annet en god dynamikk mellom avis og kommune. Det er langt fra alle kommuner her i landet som har lagt for dagen en slik praksis, skriver Pål Enghaug.

For alle i byen er det verdt å merke seg at Moss kommune er trukket frem nasjonalt for sin åpenhet. Vi tror det skyldes blant annet en god dynamikk mellom avis og kommune. Det er langt fra alle kommuner her i landet som har lagt for dagen en slik praksis, skriver Pål Enghaug. Foto:

For alle i byen er det verdt å merke seg at Moss kommune er trukket frem nasjonalt for sin åpenhet. Vi tror det skyldes blant annet en god dynamikk mellom avis og kommune. Det er langt fra alle kommuner her i landet som har lagt for dagen en slik praksis. Vi som avis og kommunen har hatt som målsetting at flest mulig skal få viktig informasjon. På samme måte bestemte vi oss for å sende direkte alle regjeringens pressekonferanser, også disse var det mulig å se uten å være abonnent. Dersom Moss Avis var eneste kanal folk hadde et forhold til, skulle de få den informasjonen hos oss.

I den samme perioden var vi med på en dugnad for kulturlivet som Verket Scene tok tak i. Vi synes det var riktig å bidra som en av flere bedrifter i en slik sammenheng, også det som en del av vårt samfunnsansvar.

Moss Avis får ingen offentlig støtte av noe art. Vi må tjene pengene våre selv. Også vi har merket korona-krisen og har dessverre vært nødt til å permittere medarbeidere. Tjener vi ikke penger kan vi heller ikke ivareta ansvaret vårt. Vi er derfor avhengig av å ha abonnenter og annonsekunder. Annonsekundene våre merket krisen hardt og ubarmhjertig, som et umiddelbart knyttneveslag.

I rekken av dugnader er 17.mai den siste. Vi har vist de digitale 17.mai arrangementene fra alle våre dekningskommuner. De har vært tilgjengelig for alle uansett om du har abonnement eller ikke. Dette er også en del av vårt bidrag i dugnaden og samfunnsoppdraget. Vi hadde ikke greid det uten et godt samarbeid med kommunene i dekningsområdet vårt og en mengde frivillige som har stått på. Takk for et godt samarbeid.

Vi skal gjøre vårt for å bygge videre på de samarbeidene vi har hatt under denne krisen så langt. Samtidig skal vi se på beslutninger, beslutningsgrunnlag og konsekvenser av det vi har erfart. Det er også en svært viktig del av vårt journalistiske oppdrag.

For oss som lokalavis har koronakrisen vist at det ikke er noe motsetningsforhold mellom å utføre samfunnsoppdraget vårt, samtidig som vi bygger opp under dugnadsånden som har vært fremtredende i hele mosseregionen.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.