I to uker har tre partiledere vært samlet på idylliske Hotell Jeløy radio for å prøve å bli enige om å danne regjering. Hotellet ligger i naturskjønne omgivelser i et landskapsverneområde ut mot Oslofjorden. Om sommeren beiter flokker med hester utenfor. På regjeringens bord ligger imidlertid et konkret motorveiprosjekt fra Statens vegvesen som vil kunne føre til at Hotell Jeløy radio må rives og naturområdene rundt ødelegges. Statens vegvesen har nemlig bedt samferdelsminister Solvik-Olsen om å få klarsignal til videre utredning av to mulige motorveiløsninger via Jeløya som vil bringe 47000 kjøretøy om dagen nettopp inn i dette området. Derfor har vi kjempet hardt for å få en stans av prosjektet inn i regjeringserklæringen. Vi tapte den saken, men kjemper likevel videre til vi har vunnet.

En motorvei mellom Moss og Horten får umiddelbare effekter som riving av store boligområder, men vil også gi tusenvis av mennesker en svært belastende motorvei gjennom nabolagene og friluftsområdene sine. Søndre Jeløy er vernet av Kongen i statsråd og er et yndet rekreasjonsområde for hele Oslo-området. Her ligger strendene på rekke og rad, du kan fiske sjø-ørett fra svabergene mens seilbåtene glir forbi i stillhet. Dette vil gå tapt hvis motorveien kommer. Derfor har alle politiske partier i Østfold sagt nei til prosjektet, alle fylkets stortingsrepresentanter, kommunestyrene i Moss og Horten har sagt nei, Moss industri- og næringsforening har sagt nei, fylkesmannen i Østfold har sagt nei og befolkningen har sagt nei. Konsekvensene blir rett og slett for store for oss.

Men dette er ikke bare et prosjekt som vil være negativ for Moss og Horten. I tillegg til at nasjonale verneområder kan bli ødelagt så er kostnadene til prosjektet av en slik størrelse at det i seg selv er nok til at prosjektet aldri kommer itl å bli bygget. Motorveien kan bli dobbelt så dyr som det dyreste prosjektet i gjeldende Nasjonal transportplan; 74 milliarder i følge Statens vegvesen. I følge samme etat er bompengepotensialet bare 21 milliarder, så det meste må dekkes av staten. Er det realistisk å binde opp drøyt 50 milliarder av statlige veimidler i det sentrale Østlandet når veinettet i resten av landet har store utfordringer?

Men hvordan dukket dette prosjektet opp hvis ingen vil ha det? Historien går tilbake til den rødgrønne regjeringen der Østfold Arbeiderparti fikk gjennomslag for at man ikke bare skulle utrede en ny løsning over Oslofjorden ved Drøbak, men at det i tillegg skulle utredes en løsning lengre sør. Tanken var at dette skulle løse de lokale trafikkproblemene i Moss. Men vi kan ikke løse små, lokale trafikkproblemer med Norges dyreste veiprosjekt. Problemene i Moss løses med bedre ferger, en løsning for fergetrafikken i tunnel under byen og ved at det bygges en ny tunnel ved Drøbak som avlaster byen. Alle disse prosjektene jobbes det med.

På tross av all motstand – og at det jobbes med flere andre og langt billigere løsninger - så har Statens vegvesen bedt sin eier Samferdselsdepartementet om å få utrede videre de to alternativene som lokaldemokratiet allerede har sagt nei til. Vi mener dette er uakseptabelt og at prosjektet må stanses. Videre utredninger som vegvesenet ber om er å kaste bort skattebetalernes penger. Disse pengene kan heller brukes på å utrede nyttigere prosjekter.

Selv om ikke prosjektet ble stanset gjennom regjeringserklæringen, vil vi vinne denne saken til slutt. Vi tviler på at en ny regjering som er nært knyttet til Hotel Jeløy radio vil bygge en motorvei som vil føre til at nettopp Hotel Jeløy radio blir ubrukelig eller i verste fall må rives. Den nye regjeringen har ingen prestisje i veiprosjektet. Prosjektet ble ikke initiert av dere, og vi har ikke registrert noen sentrale politikere fra Høyre, FrP eller Venstre som har snakket positivt om prosjektet. Hvis dere stanser videre utredning nå, så vil være en god sak og frigjør midler til andre og viktigere prosjekter. Vi ber derfor samferdselsministeren stanse prosjektet!

Gisle Haakonsen og Jørn Roald Wille, Aksjon Nei til fjordkrysning via Jeløy

Jørgen Steen, Aksjon Nei til kryssing av fjorden fra Karljohansvern til Jeløya

Monica Skeide Glad, Nei til motorvei gjennom Mosseskogen.