Sikre innbyggernes varige verdier

Strøm: Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje advarer mot å stille seg likegyldig til Østfold Energis skjebne når fylket etter nyttår blir en del av den store fylkeskommunen Viken.

Strøm: Sarpsborg-ordfører Sindre Martinsen-Evje advarer mot å stille seg likegyldig til Østfold Energis skjebne når fylket etter nyttår blir en del av den store fylkeskommunen Viken. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KommentarØstfold Energi har en over 100 år lang historie, og er bygget opp med utgangspunkt i de kommunale elektrisitetsverkene fra rundt år 1900. Forløperen til dagens selskap var opprettelsen av selskapet Østfold Kraftforsyning 1974, som var et engrosverk for de kommunale e-verkene. I 1988 ble Østfold Energiverk A/S stiftet, og Østfold Kraftforsyning ble en del av dette.

I 1991 trådte den nye energiloven i kraft. Samme år fusjonerte en rekke kommunale energiverk med Østfold Energiverk A/S: Sarpsborg-regionens Energiverk, Onsøy Elektrisitetsverk, Moss Lysverker, Askimregionens Elverk, Eidsberg Elverk, Marker og Rømskog Elverk og Tune E-verk.

Fredrikstad, Råde, Rygge, Rakkestad og Trøgstad valgte ikke å bli en del av selskapet. Med dette fremstod Østfold Energiverk A/S som et fylkesverk.

I 1992 gikk også Halden Energiverk inn i Østfold Energiverk A/S. Forhistorien viser at kommunene i Østfold har langvarig og tett tilknytning til selskapet. I 1997 endret Østfold Energiverk A/S navn til Østfold Energi AS med utgangspunkt i de kommunale elektrisitetsverkene.

Det har vært en helt grunnleggende forutsetning for utviklingen av kraftindustrien i Norge at fordelingen av de verdier som kraftproduksjonen danner, også skal komme distriktene som har vært med på å skape disse verdiene til gode. Gjennom utbytte fra Østfold Energi har Østfold fylkeskommune kunnet disponere over verdiene av eierskapet til fordel for innbyggerne i Østfold. Dersom aksjene blir med inn i Viken, er det etter min oppfatning ingen sikkerhet for at verdiene i fremtiden ikke vil bli disponert annerledes.

Ved sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold til Viken, vil de tre fylkeskommunenes eierandeler i kraftselskapene bli behandlet ulikt. Buskerud fylkeskommune har overført tilnærmet alle sine aksjer i Vardar AS til primærkommunene i Buskerud slik at det alt vesentlige av verdiene i selskapet overføres til kommunene ved fylkessammenslåingen. Dette skjer på bekostning av Viken.

Det er rettferdig at østfoldkommunene tilgodeses på samme måte. Verdiene i Østfold Energi AS (ØE) er skapt av Østfold-samfunnet over svært lang tid, har tjent Østfold-samfunnet godt, og tilhører østfoldingene. Det er derfor rimelig at fylkestinget sørger for at verdiene kommer Østfold til gode før sammenslåingen med Buskerud og Akershus.

Nord-Trøndelag fylkeskommune overførte sine aksjer (100 prosent) i NTE til kommune i Nord-Trøndelag før sammenslåingen til Trøndelag. Begrunnelsen for overføringen var at kraftselskapet i Sør-Trøndelag allerede var eid av primærkommunene. Trøndelag fylkeskommune har følgelig ikke lenger eierskap i kraftselskap.

Troms fylkeskommune har igangsatt et arbeid for å vurdere en overføring over sine aksjer (60 prosent) i Troms Kraft AS i forkant av fylkessammenslåingen med Finnmark.

Tilsvarende gjøres for Sogn og Fjordane når det gjelder fylkeskommunens aksjer i deres selskap der. Overføringen er begrunnet med at Hordaland, som skal slås sammen med Sogn og Fjordane til Vestland, ikke har eierandeler i kraftselskap.

En overføring fra fylkeskommunen til kommunene er fullt lovlig. Eksemplene over viser at overføring fra fylkeskommuner stort sett har skjedd i forbindelse med sammenslåingen av andre fylker.

Uten overføring av aksjene fra ØFK til primærkommunene, finnes det ingen sikkerhet for at verdiene i ØE i fremtiden vil komme Østfold til gode når de eies av Viken fylkeskommune.

Dersom det senere skulle skje endringer slik at fylkeskommunen nedlegges, eller sammenslåingen reverseres, risiker man at verdiene går til andre. Ved en nedlegging er det sannsynlig at verdiene tilfaller staten, og ved en reversering kan det skje at verdiene fordeles i hele Viken-området.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags