Det må innføres en ny og automatisk refusjonsordning for togpassasjer ved forsinkelser

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KRONIKKPolitikerne setter tøffe mål om at biltrafikken ikke skal vokse, men tilbyr bilistene i stedet forsinkede tog og smuler i erstatning.

Hver femte pendlerreise med tog i Norge er forsinket. I september i år var atten prosent av togene i Osloområdet forsinket i rushtiden. Kansellerte tog kommer i tillegg. På strekningen Oslo S – Moss var 70 prosent av togene i rute i ettermiddagsrushet i september. Det betyr at nesten ett av tre tog var forsinket eller ikke kom i det hele tatt.

Det foretas mer enn 74 millioner reiser med tog i Norge hvert år. De fleste av dem er pendlerreiser. Det er en massiv mengde reisende som opplever forsinkelser og kanselleringer hver eneste uke. Det betyr at man kommer for sent på jobb, for sent til møter, for sent til å rekke bussen man skulle ta videre.

Samtidig ønsker politikerne at flere skal reise med tog. Aldri har det vært samlet inn så mye penger til kollektivtrafikken gjennom bompenger. Men ambisjonene for togtilbudet står ikke i stil med ambisjonene for å få ned bilbruken.

Selv om NAF er mot bompengene, forstår vi at vi ikke kan sitte en og en i bilkø på vei inn til jobb i byene. Tog er et godt alternativ for mange, men bare hvis man kommer frem i tide.

NAF vil at Samferdselsministeren skal sette tøffere krav til togselskapene. To ting må skje: Punktligheten må opp, og pendlerne må få erstatning når togene likevel ikke går som de skal. Det må innføres en automatisk «pendlergaranti» som gir erstatning som svarer til det tilbudet passasjerene får.

Ved forsinkelser kan man i dag søke 50 prosent refusjon på billetten. På korte strekninger gjelder dette bare hvis toget er mer enn en halv time forsinket. Og man må søke for hver enkelt forsinkede reise. Det er et byråkrati få orker.

I 2017 betalte NSB ut snaut to millioner kroner i refusjon til forsinkede passasjerer. Til sammenlikning viser NAFs beregninger at det reelle trafikanttapet – altså hvor mye penger folk tapte på forsinkelser – for folk i Oslo alene var verd 170 mill. kr. Tallet stiger til 230 mill. kr om man også inkluderer Akershus.

NAF mener det må innføres en ny og automatisk refusjonsordning for togpassasjerene, og at togselskapene må få tøffere krav.

Punktligheten må opp, og pendlerne må få erstatning når togene likevel ikke går som de skal:

• Refusjonen må skje automatisk, for eksempel ved fradrag i prisen på neste periodekort eller ved utbetaling av beløpet ved utløp av periodekortet

• Refusjonens størrelse blir knyttet til punktlighet og kanselleringer i den perioden og for den strekningen som periodekortet er gyldig for – ikke den enkelte reise

• Alt fra og med fire minutters forsinkelse gir rett til refusjon

Hva betyr dette i praksis? La meg gi ett eksempel: På en strekning med mål om en punktlighet på 90 prosent, blir det målt en reell punktlighet på 75 prosent. Differansen på 15 prosent danner grunnlag for en 15 prosent refusjon i prisen på periodekortet. Pendlere som er tilmeldt ordningen får dermed automatisk refundert et beløp tilsvarende 15 prosent av prisen på periodekortet.

Danmark har innført en liknende ordning, og det mener NAF at man burde få i Norge også. Slik det er i dag betaler norske togpendlere full pris for et tilbud som ikke svarer til forventingene.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags