Hvem bør forvalte de ansattes pensjonspenger i nye Moss kommune?

Store penger: – Kommunen må være trygg på at en så kompleks oppgave som pensjonsforvaltning utføres av et bredt fagmiljø

Store penger: – Kommunen må være trygg på at en så kompleks oppgave som pensjonsforvaltning utføres av et bredt fagmiljø

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTJeg er tilfreds med at prosjektlederen (rådmannen i Nye Moss) nå har utredet saken og foreslått at Fellesnemnda vedtar følgende: «KLP velges som pensjonsleverandør for nye Moss kommune med virkning fra 1. januar 2020.»

I dag forvaltes pensjonene i Moss kommune av Moss kommunale pensjonskasse. Det har til nå vært en god og trygg ordning for de ansatte. Når kommunen blir større fra 2020 og pensjonsregelverket for offentlig ansatte endres fra 2020, så kreves det mer enn tidligere for å sikre de ansatte og kommunen fremtidsrettede løsninger.

  • Kommunen må være trygg på at en så kompleks oppgave som pensjonsforvaltning utføres av et bredt fagmiljø. Dette gir best stabilitet og forutsigbarhet.
  • Det er mange penger som skal forvaltes, faktisk milliardbeløp. Kapitalforvaltning er et komplekst område som krever et bredt faglig kapitalforvaltningsmiljø.
  • De ansatte i nye Moss kommune må få tilgang til digitale løsninger. Når de kommuneansatte som er født i 1963 eller senere får en helt annen pensjonsordning fra 2020, så må de tilbys gode digitale løsninger.

Jeg kan ikke se at Moss kommunale pensjonskasse med sine tre ansatte vil kunne løse fremtidens behov på pensjonsområdet. KLP derimot som er kommunesektorens største interkommunale samarbeid med 400 kommuner som eiere har kunnskap, erfaring og et miljø som jeg mener Nye Moss kommune må benytte seg av. Dette antar jeg også er en av hovedbegrunnelsene for prosjektleders konklusjon i pensjonssaken.

Prinsipielt er valget riktig ut i fra den hovedintensjonen i kommunereformen som er å utvikle og styrke innsatsen mot innbyggerrelaterte oppgaver. Derfor er det fornuftig at forvaltningen av tjenestepensjonen for de ansatte i Nye Moss kommune blir lagt til en ekstern samarbeidspartner. Slike administrative oppgaver løses best av KLP som er et interkommunalt samarbeid. KLP eies og drives av 95 prosent av landets kommuner. Det er bare om lag fem prosent av kommunene som har egen pensjonskasse.

Fellesnemnda bør også merke seg at dersom en KLP-løsning velges, vil dette utløse betydelige beløp til investeringsoppgaver og drift. Pr 31.12.2017 ville dette beløpet vært kr 190 mill. til investering og kr 235 mill. til drift.

Avslutningsvis undres jeg over at det er partiet Rødt, som i Arbeidsutvalget - det innstillende organet for Fellesnemnda - er de som foreslår ikke å velge en kollektiv og solidarisk fremtidsrettet løsning for ansatte i Nye Moss. Etter et godt samarbeid med KLP i nesten 30 år, mener jeg prosjektleders anbefaling burde være lett å forstå og god å slutte seg til.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags