Vi vil ha en pensjon å leve av

Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevPensjon er utsatt lønn og skal gi sikkerhet for mat på bordet, tak over hodet og god velferd etter et langt arbeidsliv. Grunnlaget for pensjonen er lønnen du tjener i dag. Alle bedrifter har en lovpålagt Obligatorisk Tjenestepensjon (OTP) for ansatte. Arbeidsgiver har plikt til å sette av et minimumsinnskudd på 2 prosent av lønnen når du tjener mellom 1G og 12G. (G er grunnbeløpet i folketrygden) Utover dette kan det avtales at du som ansatt selv bidrar ved å betale inn ekstra.

Hovedregelen er at pensjonen du har spart opp skal utbetales i minst ti år inntil du fyller 77 år. Størrelsen på pensjon vil avhenge av flere forhold. Hvis du har en innskuddsordning vil utbetalingen avhenge av størrelsen på innskuddet, antall innbetalingsår, avkastningen på midlene og utbetalingsperiodens lengde. Hvis du har en ytelsesordning vil pensjonen normalt være fastsatt som en bestemt andel av lønnen når du slutter. Din pensjon vil altså avhenge av hvor mange år du har arbeidet, og av sluttlønnen din.

På den enkelte arbeidsplass kan vi som er ansatt forhandle om og avtale at arbeidsgiver bidrar med mer enn minimumsinnskuddet på 2 prosent. Ut fra et meget nøkternt ståsted som arbeidstaker mener jeg at 2 prosent ikke er tilstrekkelig for å gi den sikkerheten vi ønsker å ha når vi blir pensjonister. Det er viktig at vi som fagorganiserte bruker vår styrke til å forhandle fram gode løsninger. Derfor er det viktig at du er med på laget. Jo flere vi er, desto større innflytelse har vi.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags