Politikerne i Moss bør roses

Kallumjordet: Kronikkforfatter mener at politikerene i Moss bør roses.

Kallumjordet: Kronikkforfatter mener at politikerene i Moss bør roses.

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Per Jæger i Boligprodusentenes Forening strør om seg med adjektiver i et forsøk på å sverte kommunepolitikerne i Moss Avis 26. juni: uakseptabelt, dypt unorsk, korttenkt, dypt urovekkende, kritikkverdig. Men når en kronikk er fylt med beskrivende adjektiver av denne typen, er det et tegn på at kronikkforfatteren har en tynn sak. Jæger går videre, han påstår også at kommunen har tråkket «prosessuelt og faglig» feil, og at politikerne sender en «kraftfull advarsel» til seriøse næringsaktører.

I 2015 ble retningslinjene for å bygge boliger på matjord endret. Fra da av har myndighetene krevet høyere fortetning. Dette tok ikke Block Watne hensyn til, da de kjøpte og utviklet sine planer for jordet. At politikerne i en slik situasjon velger å følge partiprogrammene, og satse på jordvern på Kallum, er dermed ikke faglig og prosessuelt feil.

Jæger gir inntrykk av at Boligprodusentenes Forening primært har klimahensyn som kampsak. Men dette er en forening som ellers pleier å være mest opptatt av at boligprisene fortsatt skal stige.

Jæger, med boadresse i Oslo, er bekymret for at Moss skal tape omdømme. Men de byene som virkelig taper omdømme, er byer der politikerne lar være å styre, og heller gir eiendomsutviklerne full kontroll over byutviklingen. Det har vi tidligere sett eksempler på også i Moss. Området fra Tollboden til Mølla ved Mossesundet, kunne i dag sydet av uteserveringer, butikker og andre virksomheter til glede for fellesskapet. Som følge av at næringsfiendtlige boligprodusenter har fått viljen sin, er nå dette området dominert av livløse blokker.

Les også: Kallumjordet: – I denne saken har flertallet i Moss kommune tråkket feil; både prosessuelt og faglig

Les også: Kallumjordet: Nå går det rett på dunken

Artikkeltags