Gå til sidens hovedinnhold

Diskusjonen om jubileet Moss 2020

Artikkelen er over 3 år gammel

DEBATT Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I formannskapets møte 20. mars diskuterte politikerne i Moss retningslinjer for tildeling av stimuleringstilskudd for jubileet i 2020. Saken ble omtalt i Moss Avis 21. mars, der det tegnes et uklart bilde av debatten og vedtakene i saken.

Det må presiseres at saken dreide seg om - orientering om årshjul og forslag til retningslinjer for tildeling av stimuleringstilskudd. Det er ingen som er imot at det vedtas detaljerte retningslinjer eller budsjett for den totale rammen for jubileet, men det må altså gjøres i en egen sak noe også et omforent formannskap vedtok.

Det ble altså fattet et enstemmig vedtak om at formannskapet ønsker en egen sak om budsjettet for jubileet Moss 2020. Prosjektleder presiserte også under sin orientering at det jobbes med et helhetlig budsjettforslag for jubileet og at denne vil bli lagt frem for formannskapene i Moss og Rygge. Samtidig presiserte prosjektleder at saken formannskapet behandlet, handlet om retningslinjer for tildeling av stimuleringstilskudd og ikke budsjettet for jubileet.

Det er ingen uenighet om at det skal legges fram et budsjett for jubileet og at denne forventes i balanse når sluttoppgjøret skal tas. I saken om retningslinjer for stimuleringstilskudd har vi vedtatt en struktur der byens innbyggere inviteres til å søke om støtte til ulike aktiviteter og tiltak som vil berike jubileet i 2020. Det kan søkes om maks 100 000 pr tiltak/aktivitet med en ramme på 1.5 millioner.

Dette betyr for eksempel at Eldbjørgs ballettskole kan søke om midler til en danseforestilling under jubileet i 2020. Eller at barnehager, skoler eller fritidsklubber kan søke om støtte til tiltak og aktiviteter. Eller kanskje er det kulturskolen med sine flotte og dyktige elever som søker om midler til en konsert under jubileet.

Mulighetene er mange. Vedtaket i formannskapet 20.mars betyr at lag, foreninger og enkeltpersoner kan søke om støtte til ulike arrangement som samler, inkludere og beriker jubileet i 2020.

Så er vi alle enige om at det skal legges fram et helhetlig budsjett for jubileet og at dette forventes i balanse når sluttoppgjøret skal tas.

Ordfører Hanne Tollerud

Ordfører Inger-Lise Skartlien

Gruppeleder Moss AP Shakeel Rehman 

Kommentarer til denne saken