– Ny Kurs er et næringsfiendtlig parti

Jørn Wille, Høyre.

Jørn Wille, Høyre. Foto:

Av
DEL

DebattNy Kurs og Arild Svenson vil ikke ha havn i Moss, med det føyer de seg inn i rekken av næringsfiendtlig partier som vil redusere Moss til en pendlerby og som ikke forstår de positive miljøkonsekvensene av havna.

Svenson forslår at Borg Havn skal overta havnedriften, noe som er det absolutt dårligste miljøalternativet, hvis det betyr noe for Ny Kurs? Analyser foretatt gjennom en internasjonal transportmodell, anslår at så mye som 60 % av alt som i dag fraktes over havna, vil bli overført til veitransport hvis havna nedlegges (ref. SITMA rapporten). Hvor mange flere trailere på E6 blir det, og hvor mye mer forurensning?

Forslaget er altså dårlig for næringsutvikling og dårlig for miljø. Men det er jo et godt forslag for å sikre verdiskapning rundt Borg havn.

I dag genererer havna et betydelig antall arbeidsplasser til Moss og omegn. Noen jobber i direkte tilknytning til havn og logistikk, men vi har også mange Mossinger som jobber i logistikkbedriftene i Vestby, som vil bli direkte berørt av havnenedleggelse. I tillegg har vi flere mossebedrifter som er etablert i Moss på grunn av havna. Hvis havna nedlegges, hvor skal alle disse menneskene jobbe?

Moss Høyre vil at Moss fortsatt skal være en havneby, slik at vi både beholder eksisterende bedrifter og kan tiltrekke oss virksomheter med høy verdiskaping. Grovt sett kan vi si at lønnsomme industribedrifter har høy verdiskapning, mens mange handels- og servicebedrifter har lav verdiskapning. En bedrift med høy verdiskapning har store positive ringvirkninger i lokalsamfunnet. De betaler god lønn til sine ansatte, og det etableres en rekke underleverandører som skaper enda flere arbeidsplasser.

Moss Høyre vil jobbe aktivt for at kommunen skal fremstå som attraktiv for bedrifter som ønsker å etablere seg. Vi vil både sørge for å få nye næringsaktører, og beholde de som allerede er etablert i kommunen. Moss havn vil være en viktig bidragsyter til dette.

Ny Kurs har åpenbart misforstått sjødronekonseptet til Asko. For Moss blir dette vinn-vinn. Asko ønsker å etablere en utslippsfri transportkjede mellom øst- og vestsiden av fjorden. Det betyr at trailere, terminaltraktorer og selvsagt båten skal alle være elektrisk drevet. Trailerne skal styres slik at de kommer til byen når det er lite trafikk. Det er viktig å merke seg at størstedelen av trafikken, som skal fraktes med sjødrona, er trafikk som i dag går igjennom Moss med konvensjonelle trailere. Resultatet av denne satsingen er at det blir mindre køer på grunn trafikkstyring og mindre forurensning på grunn av elektrifisering. Arils Svenson er også redd for støy, men vi vet jo allerede at elbiler i rolig fart har svært liten støy.

Sjødrone prosjektet, er et fantastisk prosjekt, kanskje kompetansen som havna bygger sammen med Asko, kan omsettes til nye innovative miljø- og byvennlige prosjekter i fremtiden. Det er gjerne slik gode innovative prosesser starter, med et tett samarbeid mellom forskjellige fagmiljøer.

Ny Kurs sin nye kurs, er tydeligvis å gjøre om byen til en soveby uten at miljøhensyn ivaretas, vi i Høyre har betraktelig større ambisjoner på regionens vegne enn som så.

LES OGSÅ:

Ingen grunn til å endre standpunkt om nedleggelse av containerhavna 

Ny Kurs: – Vi bør få 6000 stemmer ved valget

Ny Kurs satser kollektivt 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags