Legg ned alle de kommunale foretakene!

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

MeningerOnsdag 7. november skal Fellesnemnda for Rygge/Moss behandle en sak om hvor mange kommunale foretak Nye Moss kommune skal ha. Det er i dag svært få kommuner i Norge som har kommunale foretak. De langt fleste kommunene har inkorporert dette arbeidet som en naturlig del i kommunens egen organisasjon. Per i dag er det ingen slike foretak i Rygge kommune, mens Moss kommune har tre. Disse ble opprettet da Greta Kant (Høyre) var ordfører i Moss rundt tusenårsskiftet, og er Moss kommunale foretak, Moss drift- og anlegg, og Moss Havn KF. 

Hensikten med slike foretak (som det også kommer fram i sakspapirene til møtet) er å berede grunnen for full fristilling og konkurranseutsetting.

Til møtet i arbeidsutvalget for Fellesnemnda torsdag 25. oktober forelå det to alternativer: enten beholde dagens tre foretak i nye Moss kommune eller fjerne det ene (Moss Drift- og anlegg). Se forøvrig referat fra møtet i Moss Avis fredag 26. oktober. 

På dette møtet slo jeg fast at Rødt var prinsipielt mot konkurranseutsetting av oppgaver som er et naturlig offentlig ansvar og at vi vil ha bort alle de tre foretakene. Men siden de vedlagte saksdokumentene viste at det var sterk motstand også mot foretaket Moss kommunale eiendomsselskap, både fra de ansatte gjennom fagforeningene og fra Rygge Arbeiderparti, burde vi som et minimum også legge ned foretaket Moss kommunale Eiendomsselskap. 

Jeg ble riktignok utfordret av Venstre til også å fremme forslag om å legge ned Moss Havn, men siden dette alternativet (i de vedlagte sakspapirer) verken var drøftet med de ansatte eller i noen av de andre partier, valgte jeg ikke å fremme dette forslaget nå.

Høyre med støtte fra FrP er av ideologiske grunner for full konkurranseutsetting og fremmet forslag om å beholde dagens ordning i Moss med tre kommunale foretak, det fikk bare deres egne stemmer. Rødts primære forslag om også å legge ned foretaket Moss kommunale eiendomsselskap fikk bare Rødts egen stemme og subsidiært støttet vi foreslaget om å redusere antall foretak fra tre til to og altså (i første omgang)bare legge ned Moss Drift og anlegg. Dette forslaget fikk flertall med støtte også fra Venstre.

Avslutningsvis på møtet uttalte jeg at siden forslaget om også å legge ned Moss kommunale eiendomsselskap nå var reist, regnet jeg med at en ”samlet venstreside” ville støtte dette forslaget (og at det følgelig ville få flertall) når dette kom opp til endelig avstemning på møtet i fellesnemnda den 7. november.

Rødt vil selvsagt primært også støtte forslaget fra Venstre (jf. oppslaget i Moss Avis 5. november) om å legge ned alle de tre kommunale foretakene. Det er lett å finne faglig dekning for dette standpunket i de vedlagte sakspapirene. Men jeg er redd dette forslaget bare vil få støtte fra Venstre, SV og Rødt, selv om det er lov å håpe på at både Arbeiderpartiet og MDG vil ta en egen runde internt. Dette er god anledning til å ta avstand fra Høyre/FrP ideologiske standpunkt om at ”alt kan overlates til markedet” og isteden ta en vesentlig bedre politisk styring over disse viktige oppgavene for nye Moss kommune.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags