Ny Kurs – men i hvilken retning

UVISS RETNING: Artikkelforfatter er usikker å Ny Kurs' veivalg. Hun skriver: – Etter å ha lest Ny Kurs valgprogrammå jeg medgi at jeg ikke forstår hvor partiet vil å viktige politiske områder.

UVISS RETNING: Artikkelforfatter er usikker å Ny Kurs' veivalg. Hun skriver: – Etter å ha lest Ny Kurs valgprogrammå jeg medgi at jeg ikke forstår hvor partiet vil å viktige politiske områder. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Jeg har fulgt Ny Kurs med interesse. Det er ikke hver dag en organisasjon, som etter mitt skjønn startet som en protestbevegelse, etablerer seg som et politisk parti. Det krever mye arbeid. Det blir det viktig å forstå hvilke mål det nye politiske partiet har. Det er også vesentlig hvordan organisasjonen agerer og uttaler seg.

Protestorganisasjoner og nærmiljøaksjoner er sunt og kan være et viktig korrektiv til makthaverne. Jeg har selv deltatt i flere. Likevel, når en organisasjon utvikler seg til et politisk parti, bør innbyggerne kunne stille visse krav. Det bør være klart hva som er partiets mål. Man bør også kunne forvente en god debattkultur. Jeg synes partiet halter i beskrivelse av egne mål. Jeg synes også enkelte i partiet bruker en vel skarp tone i omtale av andre.

Det er vanskelig for meg å forstå hva Ny Kurs vil, hva som er partiets mål. I kronikken 26. juni skriver partileder Trond Marthinsen: «Arbeid for og etablering av nytt innhold og praktisering av lokaldemokratiet er den eneste årsak til at Ny Kurs ble stiftet.»

Jeg tolker det slik at hovedmålet for Ny Kurs er bruk av nye strategier og virkemidler i lokaldemokratiet. Når man leser partiprogrammet er det formuleringer som tyder på at dette er det sentrale i partiets politikk. Men jeg er ikke sikker. Jeg har oppfattet at en viktig driver for at organisasjonen ble etablert var protest mot flertallsvedtaket i kommunestyret når det gjaldt plassering av jernbanetrasé og jernbanestasjon. Når jeg leser partiets program blir jeg usikker på hva partiet i dag mener når det gjelder denne viktige samferdselssaken. Dette fordi det i programmet står det at Ny Kurs vil søke ny behandling av planene for ny jernbanetrasé hvis mulig. Jeg undres hva dette «hvis mulig» betyr. Jeg forstår ikke om Ny Kurs ønsker en omkamp på dette spørsmålet eller ikke. Dette er sentralt. Vi er godt i gang med prosjekteringen og vi har revet er hel bydel for å realisere en jernbane som kan kjøre fire tog i timen på knappe 30 minutter til Oslo.

I kronikken av 26. juni skriver Trond Marthinsen: I sin iver etter å redusere våre motiver ser vi nå at man begynner å angripe vår ordførerkandidat Arild Svenson og hans fortid i FRP.

Forsøket på å så tvil om Arilds motiver, er uredelig…….

Jeg vet ikke hvem partiets leder sikter til her. Ei heller har jeg lest noen angrep på Ny Kurs sin ordførerkandidat. Det er mulig jeg har oversett noe. Uansett er det sterke ord som her brukes av partilederen. Han beskylder noen for å være uredelige.

Det er naturligvis av allmenn interesse når et nytt parti velger en tidligere framtredende og profilert Frp mann som sin ordførerkandidat. De fleste av oss skifter ikke ham og verdigrunnlag selv om vi skifter parti. Det er naturlig at det da stilles spørsmål ved om Ny kurs og Frps politikk er sammenfallende.

Ny kurs ved leder bruker etter mitt skjønn sterke karakteristikker og beskyldninger om andre partier. I en kronikk av 3. juni i fjor beskriver han planer

om jernbane, havn, sjøside og Rv 19 som mer og mer kaos og rot. Han forsetter med: For meg er det åpenbart det er mangel på åpenhet og ærlighet som er årsaken. Politiske standpunkter skapes og tilpasses det overordnede mål om at Sjøsiden prosjektet skal generer store inntekter for Moss kommune

Dette er kraftig kost og Ny Kurs er bedt om å dokumenter slike påstander.

Politisk motstandere har bedt om å få slippe personangrep og udokumenterte beskyldninger. Jeg kan ikke se at partilederen i Ny kurs har tatt dette til seg. Igjen viser jeg til kronikken av 26. juni. Ikke bare beskylder han der noen for å være uredelige. Han skriver: Vi ser at de etablerte med Høyre og Arbeiderpartiet i spissen ikke er opptatt av å involvere og gi innbyggerne en arena der de kan bruke sitt engasjement til å øve innflytelse på de politiske prosessene.

Så avslutter han kronikken med å beskrive atferden til navngitte politikere fra Rødt og Arbeiderparti som uverdig. Dette er drøy kost. Særlig tatt i betraktning av tidligere AP-ordfører og leder for fellesnemnda for nye Moss Inger-Lise Skartlien gjennom to kronikker senere tid har redegjort for hvordan innbyggerinvolvering blir ivaretatt. Trond Marthinsen har selv gitt honnør til dette arbeidet

Mye tyder på at det viktigste for Ny Kurs er knyttet til de demokratiske prosesser og virkemidler for innbyggerpåvirkning. Kanskje dette er viktigere enn en politiske mål innen helse, skole osv. I innledning til programmet står det, sitat

NY KURS har som overordnet mål å arbeide for at alle innbyggere i Moss og Rygge skal ha mulighet for å øve innflytelse på kommunalpolitiske saker

Det er viktig med gode demokratiske prosesser og ivareta innbyggernes muligheter til å bli hørt og å påvirke. Men det er vel også helt sentralt hva de ulike politiske partier søker å oppnå med sin politikk?

Selv er jeg fersk i lokalpolitikken. Jeg har blitt tatt mot i et varmt og inkluderende miljø i Arbeiderpartiet. For første gang står jeg på Arbeiderpartiets liste til valg. Det gjør jeg fordi den økende avstanden mellom fattig og rik i landet vårt er svært alvorlig. Det er etter mitt skjønn det viktigste politiske tema sammen med klimautfordringene. Arbeiderpartiet er tydelige på at de vil gjøre mye med dette. Videre at landet vårt trenger sterke fellesskapsløsninger. Arbeiderpartiet mener at markedet trenger reguleringer for å motvirke den negative utviklingen, både mht. til klima og de økende forskjeller. Arbeiderpartiet med vår ordfører Hanne Tollerud i spissen har i samarbeid med andre partier tatt viktige grep for å rekommunalisere de omsorgstjenester som var private. Dette er viktig for å sikre kontinuitet i tjenestene og at pengene går til dem som trenger det, framfor fortjeneste til private selskaper. Det er viktig også for kommunens ansatte. Det sikrer dem større forutsigbarhet, høyere lønn og bedre pensjon.

Jeg har lest Ny Kurs sitt program som partiet går til valg på. Jeg kan ikke se at partiet har tatt stilling i dette viktige spørsmålet om privatisering av offentlige tjenester. Et spørsmål som er viktig for oss alle – før eller siden.

Den skarpe tonen som framkommer i Ny Kurs uttalelser fremmer ikke en god debattkultur. Det hemmer en saklig debatt om innholdet i politikken og hvordan vi ønsker at framtiden i Moss skal se ut. Jeg mener ikke at den barske tonen brukes av alle i partiet. Flere er kunnskapsrike som vil kommunens beste. Men vi stemmer ikke på personer, men på parti. Ærlig talt. Etter å ha lest Ny Kurs valgprogram må jeg medgi at jeg ikke forstår hvor partiet vil på viktige politiske områder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken