Ute til høring

FOLKET PÅVIRKER: Rødt ordførerkandidat Eirik Tveiten lover at de vil la seg påvirke av mossefolkets meninger, og vil stemme for løsninger som gagner flertallet i dette leserinnlegget.  Tveiten er her avbildet på et bystyremøte ved tidligere anledning.

FOLKET PÅVIRKER: Rødt ordførerkandidat Eirik Tveiten lover at de vil la seg påvirke av mossefolkets meninger, og vil stemme for løsninger som gagner flertallet i dette leserinnlegget. Tveiten er her avbildet på et bystyremøte ved tidligere anledning. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

LeserbrevMoss og Rygge skal bli en kommune fra 1.1.2020, og det vil bli gjort til dels store endringer i lover, forskrifter og regelverk som styrer kommunen.

Forslaget om nye godtgjøringssatser for politikere, hvor godtgjøringen (lønna) til den nye ordføreren skal økes til godt over en million, er til nå mest kjent. Men like kjent og omtalt bør andre viktige saker bli, som nye satser til barnehageplass, prisen på SFO, maten på de kommunale sykehjemmene, søppeltømming, en plass på kulturskolen, osv. osv.

Det skal innføres like promillesatser på eiendomsskatt i nye Moss kommune, og alle eiendommer i Moss og Rygge blir i disse dager omtaksert etter likelydende kriterier. I utgangspunktet skal det fastsettes en promillesats som er tenkt å gi Nye Moss kommune omtrent den samme eiendomsskatten som dagens Moss og Rygge kommunen sammenlagt henter inn (i dag ca. 150 millioner per år).

Ny kommuneplan skal vedtas, og vil legge klare lovmessige føringer for hvordan byen skal vokse og hvilke kriterier som skal legges til grunn for boligbygging og nye næringsbygg i Moss. For eksempel om byens mest attraktive frigjorte områder, kalt Sjøsiden, skal preges av fortettet høyhusbebyggelse (lik Barcode i Oslo), for å gi utbyggerne (Bane NOR) størst mulig avkastning, eller om andre kriterier skal legges til grunn.

Alt dette og mer til er nå ute til høring!

Når slike forskrifter og planer legges ut til høring er det ikke bare fordi loven krever det, men også for at innbyggerne som enkeltpersoner eller som medlemmer av ulike interesse- eller frivillige organisasjoner, skal få uttale seg og si sin mening. Meninger som skal tas hensyn til!

Hvordan byen skal utvikle seg i tida som kommer, vil deretter bli besluttet av det nye kommunestyret umiddelbart etter valget (selv om enkelte planer, for eks kommuneplanen, skal legges ut på ny høring). Hva partiene mener og sammensetningen av det nye kommunestyret, vil derfor ha avgjørende betydning for utviklingen av Nye Moss i tiåret som kommer!

Da alle disse høringsutkastene ble vedtatt på siste møtet i Fellesnemnda Moss Rygge den 19 juni, la Rødt med følgende protokollmerknad:


«Protokollmerknad fra Rødt til møtet i Fellesnemnda Moss Rygge 19. juni. 2019.

Dagens møte er siste møte i Fellesnemnda før valget til nytt kommunestyre 9. september 2019.

Alle sakene fra sak 34/19 Harmonisering av brukerbetaling og gebyrer, til sak 52/19 Endring av fysiske og digitale profileringsflater, omhandler vedtak for å sikre at kommunens administrasjonen kan arbeide videre med å sikre en mest mulig smidig overgang til nye Moss kommune fra 01.01.20. Særlig gjelder dette i arbeidet med å sikre et forsvarlig driftsbudsjett for nye Moss kommune fra 01.01.20. I disse sakene vil Rødt i all hovedsak stemme i tråd med innstillingen fra Arbeidsutvalget eller dets flertall.


Dette betyr nødvendigvis ikke at Rødt er enige i alle de harmoniseringstiltakene med satser og gebyrer som fastsettes i dagens møte, men at disse er i tråd med det politiske flertallet i dagens Fellesnemnd.

På flere områder mener Rødt det kunne det vært fastsatt bunnfradrag og/eller mer progressive satser som ville sikret en bedre sosial profil.

Dette er saker som Rødt vil følge opp i valgkampen og i det nye kommunestyret. Eirik Tveiten – Rødt»

Ved kommunevalget i 2015 var ett at Rødts løfter til byens innbyggere at vi skulle jobbe for et utvidet demokrati, og dette har vi stått for og gjennomført i perioden vi nå legger bak oss. For eksempel tok Rødt som eneste parti kontakt med alle frivillige organisasjoner (fagforeninger, ungdommens bystyre, Frivillighetssentralt osv. osv.,) og innarbeidet deres budsjettinnspill i vårt forslag til eget kommunebudsjett for 2019.

Vi ønsker – slik vår protokollmerknad i Fellesnemnda viser til – at flest mulig skal «la seg høre» i denne høringsrundet. Selv om Rødt har som hovedparole for høstens valg «Kamp mot Forskjells-Norge», trenger vi innspill på hva vi konkret skal stemme for når alle disse forskrifter og planer skal vedtas av det nye kommunestyret.

Vi vil med dette oppfordre så mange enkeltpersoner, frivillige og ulike bransjeorganisasjoner som mulig til å delta i aktivt i høringsrunden (Se Moss kommunes hjemmesiden eller ta kontakt på By-lab).

Vi lover at vi aktivt skal la oss påvirke av hva folk i Moss mener og stemme for løsninger som vil gagne flertallet av byens innbyggere!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags