Regjeringen sentraliserer hele justissektoren

Dommen: –Vi har lagt frem forslag i Stortinget om en utredning som tar for seg sammenhengen mellom ressurssituasjonen og fremtidig kompetansebehov i politiet, domstolene og kriminalomsorgen, skriver artikkelforfatterne. foto: Geir Hansen

Dommen: –Vi har lagt frem forslag i Stortinget om en utredning som tar for seg sammenhengen mellom ressurssituasjonen og fremtidig kompetansebehov i politiet, domstolene og kriminalomsorgen, skriver artikkelforfatterne. foto: Geir Hansen

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATTFor regjeringen Solberg er tilsynelatende sentraliserende strukturendringer svaret på de fleste utfordringer i justissektoren. Politireformen har ført til nedleggelse av 122 politistasjoner og lensmannskontor. Nå planlegger regjeringen en reform i kriminalomsorgen, og det er satt ned en domstolkommisjon som skal vurdere ny domstolstruktur. Det virker ikke som om regjeringen tenker på sammenhengen mellom disse tre sektorene, og langt mindre hvordan store endringer i én sektor påvirker de andre.

Av ulike årsaker leverer ikke politiet i dag like mange saker som en skulle forvente. Politireformen er en del av forklaringen, i tillegg til dårlig økonomisk handlingsrom og knappe ressurser. Dette gjør at domstolene foreløpig klarer å overleve de store økonomiske kuttene som er gjort, selv om de må nedbemanne flere titalls stillinger. Det at politiet fungerer som en propp i straffesakskjeden gjør også at det tilsynelatende er overskudd på soningsplasser i landet, noe som brukes som begrunnelse for å legge ned fengsler rundt om i landet.

Dersom politiet med tiden leverer flere saker enn i dag, kan en forvente at domstolene utvikler seg til en ny propp i straffesakskjeden. Skulle domstolene klare å håndtere en økt saksmengde, vil dette igjen kunne føre til økte soningskøer i kriminalomsorgen. Regjeringen la nylig ned seks fengsler på grunn av mindre soningskøer. Alt dette henger sammen, og det er problematisk at regjeringspartiene slipper unna med å gjøre store strukturendringer og økonomiske kutt, uten at de forholder seg til hvordan store endringer i én sektor påvirker de andre sektorene.

Senterpartiet mener det er nødvendig med en offentlig utredning som ser på helheten i straffesakskjeden, uten føringer om strukturendringer og lokalisering. Vi har lagt frem forslag i Stortinget om en utredning som tar for seg sammenhengen mellom ressurssituasjonen og fremtidig kompetansebehov i politiet, domstolene og kriminalomsorgen, og som ser de pågående og planlagte reformene i sammenheng.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags