Vi er alle en del av den store klimadugnaden. Vi skal leve grønnere og mer bærekraftig, og klimagassutspillene våre skal ned. KrFs statsbudsjett for 2017 har konkrete virkemidler for å dreie forbruket vårt i en grønnere retning og bygge grønn konkurransekraft.

Transport

Transportsektoren står for hele 31 prosent av Norges klimagassutslipp. Derfor vil KrF stimulerer til at du og jeg velger mer miljøvennlige biler når tiden er inne for bilskifte. Jernbanen gjennom fylket er overfylt av passasjerer, og derfor må vi få på plass InterCity som vil gi oss flere tog og hyppigere togavganger mellom Oslo og Halden. Regjeringens resept «kutt i planleggingsmidler» er feil medisin. Planleggingsmidler trengs for både å kunne planlegge jernbanetraseen, men ikke minst også veiutbygging. 300 millioner kroner er KrF sin IC resept.

To tredjedeler av utslippene fra transportsektoren kommer fra næringslivets transport. Mens lav -og nullutslippskjøretøy i personbilmarkedet gradvis øker er slike løsninger svært dyre og umodne i næringstransporten. Derfor forslår KrF og opprette et CO2-fond sammen med næringslivet der inntektene som i dag kommer fra CO2- avgiften på drivstoff skal til å stimulerer til et grønt skifte i næringstransporten. Et CO2 -fond er et håndfast grep som vil gi et taktskifte i grønn omlegging.

Støtteordninger

Det er de grønne og blå karbonene vi skal leve mer av i fremtiden – hvor verdiene som vil gi verdiskapning finnes vet vi ikke alt om. Ugress kan erstatte plastikk, smøremiddel og gummi. I avskjær av gris har vi funnet kilder til viktig medisiner. Hvilke verdier som finnes i avskjær av fisk vet vi ikke i dag. Derfor trengs det støtteordninger som gir trøkk inn i det grønne skiftet, og KrF foreslår 150 mill. kroner til Bioøkonomisk verdiskapning gjennom Innovasjon Norge.

Østfold langt fremme

Østfold ligger langt fremme i det grønne skiftet. Glava lager isolasjon som gjør at vi tar vare på varmen, Hvaler- innbyggeren er langt fremme på å spare strøm gjennom Smart energi og Smart Energy Markets i Halden er i verdensklasse med blant forretnings modeller for digitalisering. Østfold er en «bjellesau» resten av Norge bør gå etter i det grønne skiftet og med KrFs alternative statsbudsjett for 2017 er det mulig.