Kommunalisering og bekymringsmeldinger

Av
DEL

LeserbrevMer enn en uke etter at Fagforbundet varslet store bekymringer om den nå rekommunaliserte driften av Skoggata Bo- og Servicesenter har jeg og de andre medlemmene i Helse- og sosialutvalget i Moss ennå ikke fått oversendt bekymringsmeldingen – dette til tross for purringer! Svaret er at vi blir orientert etter at «noen har snakket sammen».

Det går jo ikke an at fagutvalget for slike tjenester ikke blir informert og ikke får oversendt aktuell dokumentasjon! Så langt er Moss Avis informasjonskanalen for oss som skal ha det overordnede ansvaret for kommunens helsepolitikk.

Det sosialistiske styringsflertallet «er glad for at avvik blir meldt». Det er selvsagt alle.

Et åpent spørsmål er jo om det hadde vært noen avvik å melde dersom sosialistene bare hadde latt de private få drive videre? Det får vi aldri svar på. Og fra rød side kommer stadig kommentarer om at «vi kan ikke stole på at de private melder inn sin avvik». Det kan man sannelig ikke gjøre når det gjelder de kommunale heller: En praksis og politikk om at alle avvik ¬skal meldes inn, ble for alvor intensivert under borgerlig styre i byen for en del år siden. Da ble dette med å melde alle avvik en viktig del av ledelseskulturen og antall meldte avvik økte kraftig.

Men fortsatt kan man ikke være sikker på at alt blir meldt inn, verken i private eller offentlige virksomheter. Dette er fortsatt et viktig arbeide for å få både oversikt, kontroll og forbedringsmulighet i driften.

Det røde flertallet skal absolutt overføre alle tjenester til offentlig drift, også det som har fungert bra fram til i dag og med god kvalitet, forutsigbar økonomi og fornøyde brukere. Dette spiller ingen rolle når ideologien skal bestemme.

Kommunalisering er det nye mantraet! Da får det ikke hjelpe at kommunen øyensynlig har det så travelt at kommunen ikke har fått på plass gode nok rutiner for ledelse – spesielt ved sykdom, ansatte som får tildelt arbeidsoppgaver de ikke har kompetanse for, matservering og oppvask går på bekostning av andre oppgaver, for å nevne noen av de mange avvikene som fagbevegelsen melder om. Fortsatt ifølge avisen – for rapporten har jeg ikke fått.

Det blir en besynderlig uttalelse fra lederen av Helse- og sosialutvalget når «dette er et godt eksempel på hvorfor vi ønsket å kommunalisere driften av Skoggata». Ja ja.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags