Nei! Pukkverk i vannkanten er ikke eneste alternativ!

Torger Nore peker mot området hvor massene fra jernbaneutbyggingen kan deponeres. Til venstre Øivind Tandberg-Hanssen, Moss SV

Torger Nore peker mot området hvor massene fra jernbaneutbyggingen kan deponeres. Til venstre Øivind Tandberg-Hanssen, Moss SV

Av

Det blir påstått fra flere hold at et nytt pukkverk i Vanemskogen er eneste lokale alternativ når massene fra jernbaneutbyggingen skal håndteres. Men nå viser det seg at dette ikke stemmer. Torger Nore har  vist oss at det kan finnes et annet og betydelig mer miljøvennlig alternativ, som dessuten gir kortere vei ved bortkjøring av massene. SV mener at dette alternativet må utredes før Bystyret konkluderer i reguleringssaken i Vanem. 

DEL

MeningerOmrådet som Torger Nore viser frem, er en stor naturlig dal. «Dette området har stor kapasitet og kan sannsynligvis ta imot alle rene masser fra jernbaneutbyggingen», uttaler Nore, og legger til at skogen har ytterligere en naturlig fordypning rett ved, skulle det være behov for mer plass. 

Dalen er omkranset av berg, som han mener gjør det trygt å deponere masser her uten fare for utglidning. Når terrenget er fylt opp av masser blir alt komprimert med trykk ovenfra, beplantet på nytt og innlemmes til slutt i landskapet. 

Skolt Næringspark Moss har inngått avtale med Bane Nor om å ta imot overskuddsmassene fra jernbaneutbyggingen.  Administrasjonen i kommunen har anbefalt politikerne å si nei til etableringen av pukkverk på Vanem, blant annet på grunn av fare for spredning av støv og forurensende avrenning. 

De fleste husker vel den gangen blågrønnalgene regjerte. Kommentaren til båtfolket den gang var at det var som «å ro gjennom spinatsuppe». Det har over mange år har blitt lagt ned store ressurser for å gjøre Vansjø ren igjen. Det å tillate industri nærmest i vannkanten er å gå dramatisk langt i feil retning.

SV har derfor gjennom alle behandlinger av denne saken sagt nei til å etablere pukkverk i Vanemskogen rett ved Vansjø. 

Området som Torger Nore legger frem ligger litt i høyden, og vil dermed også innebære noe avrenning. Men han forklarer hvordan bekkeløpet her tar en betydelig lenger vei, slik at fangbassenger kan stanse avrenningen før den når Vansjø. Utløpet her skjer også på et helt annet sted enn i Vanem, slik at eventuelle rester som måtte bli igjen, rett og slett blir med fossen ut.

I debatten om å tillate industri i Vanem, har et av de avgjørende argumentene for mange vært mulighetene for å håndtere massene lokalt. Med alternativet som Nore skisserer har vi en reell mulighet for å gjøre akkurat det, uten forurensning til Vansjø, uten støy, støv, forurensning og utallige lastebiler i et område med hyttenaboer, næringsliv og turgåere.  

Ifølge Torger Nore vil området kreve liten insats for å bli klart til å ta imot overskuddsmassene. Det går allerede en vei opp til området som lett kan tilrettelegges for store lastebiler. Området er ikke et typisk turområde, og det er heller ingen bebyggelse i umiddelbar nærhet. Avstanden til anleggsområdene til Bane Nor er dessuten kortere enn alternativet på Vanem.

I dag ligger det an til et flertall for pukkverket i Vanemskogen. SV mener at alternativet som Torger Nore tilbyr, må utredes og vurderes som et reellt alternativ før partiene konkluderer. 

 

Øivind Tandberg-Hanssen 1. kandidat Moss SV

Monica Skeide Glad 3. kandidat Moss SV

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags