Sykkelplan, med pisk eller gulrot?

Abels gate er blitt enveiskjørt og tilrettelagt for syklister mellom Onstad ved Krapfossbrua og rundkjøringen ved Flemminghjørnet. Fra venstre avdelingsingeniør Ernst Bekkedal og miljørådgiver Cecilie Kildahl i Moss kommune, John Ødegaard og Karin Ødegaard.

Abels gate er blitt enveiskjørt og tilrettelagt for syklister mellom Onstad ved Krapfossbrua og rundkjøringen ved Flemminghjørnet. Fra venstre avdelingsingeniør Ernst Bekkedal og miljørådgiver Cecilie Kildahl i Moss kommune, John Ødegaard og Karin Ødegaard. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Debattinnlegg signert Egil Jegleim

DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Prøveprosjektet med gang- og sykkelfelt i halve veibanen i Abelsgate fra Onstad trelast til Flemminghjørnet skal opp til ny politisk behandling. Et godt besøkt folkemøte om prosjektet ble nylig avholdt på Bylab, med deltakelse fra i hovedsak frustrerte og småsinte, berørte beboere.

Vil politikerne tvinge gjennom en sykkelplan basert på bruk av pisk eller gulrøtter? Vil man klare å bli en sykkelby over natten som følge av at noen veier stenges? Er prosjektet et resultat av ensidig, politisk symbolpolitikk og partipolitisk hestehandel?

Nåværende Abelsgate var tidligere en viktig tilførselsvei for Riksvei 1 til Oslo før E6 kom, og den har vært en viktig hovedåre for trafikken mellom Moss, Våler og Indre Østfold i uminnelige tider.  Onstad-svingene har vært så svingete og smale som i dag i hvert fall siden 1921, og med fortau med relativt mange humper og hull. Men dette har de regelmessige brukerne av veien lært å forholde seg til. Både biler, gående og syklende har i alle år vist å kunne anpasse fart og utvise hensyn. Så vidt meg bekjent er da heller ikke veistrekningen ulykkesbelastet. Det er derfor ingen grunn til å stenge over en hel veibane av sikkerhetshensyn for myke trafikanter.

Betydelige ulemper

Stengingen av Abelsgate har mange negative økonomiske og miljømessige konsekvenser som f.eks.:

Bil: Det påføres økte utgifter for private gjennom økt bruk av drivstoff og mer forurensende utslipp som følge av store, nødvendige omkjøringer fra beboerne i og omkring Abelsegate og store deler av hele østre bydel. Trafikken forskyves til sideveier som ikke er beregnet for økt biltrafikk som bl.a. Solveien, Gubberogata, Øreveien, Vålerveien, Krapfossveien m.fl.

Skoleveier har blitt mer belastet enn tidligere p.g.a. økt biltrafikk.

Buss: Bruk av buss som kollektivtilbud er betydelig mindre attraktivt, da man ikke kan komme direkte til sentrum, men må fraktes lange omveier og bruke lengre tid.

Taxi: utgifter til bruk av taxi til sentrum for berørte beboere har økt med i snitt over 50%

Handelsforskyvning: den direkte berørte befolkningen vil i økt grad benytte tilbudene ved Mosseporten senter og Rygge storsenter, fremfor å kjøre større omveier for å komme til sentrum. Dette motvirker uttalte politiske mål om å vitalisere og styrke handelssentrum i byen.

Ensidig og spinkelt vurderingsgrunnlag

Saksframlegget fra administrasjonen i kommunen viser til at det har blitt noen endringer i trafikkmønsteret for syklende og gående i prøveperioden, om enn i svært beskjeden grad, tatt normale sesongvariasjoner i betraktning.

Samtidig viser målinger at biltrafikken har spredd seg til flere større og mindre sidegater. Solveien mellom Ørehavna og Ra synes å ha fått den største belastningen, noe som er å anse som kritisk for myke trafikanter, da det ikke finnes fortau eller sykkelstier.  Det foreligger imidlertid ikke målinger for den økte trafikken i Vålerveien, i Øreveien til Høida eller i Krapfossveien fra «Vesle-Sverige» til «Tigerplassen». Heller ikke fra Hammerdalen, Furuåsen, Sydskogen og Solgård eller i sideveier over f.eks. Blåbæråsen, Gubberødgata og veien om Eidsvolds plass m.fl. Sammenliknbare, relevante trafikkmålinger fra tidligere år er dessuten helt fraværende i vurderingsgrunnlaget.

En håndfull mennesker har henvendt seg til kommunen og til enkeltpolitikere med synspunkter på stengingen av Abelsgate. En skoleklasse på 7. trinn på Krapfoss skole har også blitt forespurt. Om noen få har uttalt seg positivt, synes det i all hovedsak som at de direkte berørte beboerne i og omkring Abelsgate, og de fleste områdene i østre bydel, tar sterk avstand fra prosjektet og videre stenging av veien.

Gevinster ved bruk av gulrøtter

De fleste er nok enige om at det haster å gjøre markante endringer i bruken av fossilt brennstoff både lokalt og globalt. Tilrettelegging av flere gode gang- og sykkelstier er derfor nødvendig for å redusere biltrafikken. Og billigere og bedre kollektivtilbud ville så absolutt ha hjulpet. Men, da må man være villig til å prioritere politisk å bruke mer penger på gode, relevante miljøtiltak.

Holdninger er viktig, både ved innlæring fra barnsben av og ved endring av inngrodde vaner. De senere årene har det blitt målt økt bruk av sykkel. Dette kan med fordel stimuleres videre, men det må tas høyde for at endring av holdninger og vaner tar tid. Og endringer det må gjøres attraktive.  

Nesparken: En enkel gang- og sykkelbro mellom Nesparken og Holmsbo-odden ved Skytterhuset på Krapfoss ville ha vært til stor nytte.  Elevene på Krapfoss skole ville ha fått grei vei til svømmeundervisning i Mossehallen. Sirkulasjonen av folk i Nesparken ville ha blitt betydelig større, og parken ville fått flere adkomster som kan brukes ved større arrangementer. «Folkeparken» ville ha fått noe mer av sin opprinnelige, tiltenkte funksjon, året rundt. Tilgangen fra sentrum til vei- og stisystemet i Mossemarka og langs Vansjø ville også ha blitt betydelig bedre. Broen er inntegnet i sykkelplanen for byen, så det gjenstår bare å se om det er politisk evne til å realisere dette.

Penger: Kan man klare å skaffe penger til røde sykkelfelt og veiskiller med «løse ormer» og jungel av nye trafikkskilt og veisperrer, bør man vel klare å få bedre visjoner for byens grønne profil, bl.a. ved billigere og bedre kollektivtilbud og flere gang- og sykkelstier der dette egner seg og viser seg å være hensiktsmessig. Og ikke minst noe brukerne blir forberedt på og finner attraktivt å bruke!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken