Hvordan skape politisk interesse?

Av
DEL

KRONIKKLokalavisene bidro tidligere med å opplyse oss om både små og store politiske saker. Pressen var til stede og refererte både fra kommunestyre – og utvalgsmøter. I tillegg fikk kommunenes saksbehandlere «lov» til å redegjøre for saker de hadde til behandling. Vi fikk gjennom mediene et innblikk i både saksforberedelsen og den politiske debatten. Slik er det dessverre ikke lenger. Det politiske stoffet er redusert i takt med avisenes nedbemanning. Jeg tror dette er noe av forklaringen på mindre interesse og engasjement for lokalpolitikken.

Partiet Ny Kurs vil – dersom de kommer i posisjon etter valget – sørge for at vårt lokaldemokrati blir preget av mer åpenhet og involvering. Jf. kronikk i MA 14 januar. Det er politikernes ansvar å sørge for god og riktig informasjon, og det er politikernes ansvar å sørge for arenaer der innbyggerne kan engasjere seg, hevder partiets leder og nestleder. Dette er en god politisk ambisjon.

Selv om lokalpressen bidrar mindre til å informere oss om politiske saker, så har samtlige kommuner nå egne nettsider hvor vi finner det meste om politiske saker som er til behandling. Vi har alle tilgang på saksforberedelser og innstillingene til våre folkevalgte. Gjennom postlistene kan vi også følge med på all korrespondanse til og fra kommunene. Jeg tør påstå at våre muligheter for informasjon aldri har vært bedre.

Jeg oppfatter det slik at Ny Kurs ønsker større åpenhet om hva som foregår under de politiske prosessene i partiene. Det står opptil det enkelte parti å bestemme om de ønsker åpenhet om interne diskusjoner. Jeg har forståelse for at partimøtene i all hovedsak går for lukkede dører. I slike møter skal man kunne uttale seg uten at det kommer offentligheten for øre. Dette er en forutsetning for at alle synspunkter kommer fram og at møtene blir både kreative og konstruktive.

Når partiene har gjort sine valg, så er det grunn til å sette søkelys på partienes evne til å begrunne sine standpunkter offentlig. Med andre ord hvordan de har veid ulike interesser mot hverandre og hvilke interesser de har prioritert. Det er også liten åpenhet om de dilemmaer som våre folkevalgte ofte kommer opp i.

«Jernbanesaken» i Moss ble langt mer betent og konfliktfylt enn nødvendig. Årsaken er etter min mening politikernes manglende evne til å formidle begrunnelsene for sine beslutninger. Dette har bidratt til irritasjon og spekulasjoner om bakenforliggende motiver og konspirasjonsteorier. Denne saken bør våre folkevalgte ta lærdom av.

Vi har et representativt demokrati, også kalt indirekte demokrati, der folket hvert fjerde år velger representanter til å styre for seg. Dersom vi ikke er fornøyde med de partiene / politikerne vi har valgt inn, så kan vi ved neste valg synliggjøre det ved å velge en annen stemmeseddel.

Men vi har muligheter for å påvirke politikken utenom valg. Når det gjelder kommune- og reguleringsplaner krever plan og bygningsloven at det legges opp til medvirkning og deltakelse fra innbyggerne. Vi blir gjennom kunngjøring i avisene invitert til å komme med synspunkter.

Selv om dette dreier seg om hvordan kommunen skal utvikle seg framover, så er det ikke mange – ut over dem som ønsker å legge ut boligområder – som tar seg bryet med å komme innspill og meninger under planarbeidet. Vi benytter med andre ord i liten grad våre muligheter til å påvirke de beslutninger som betyr mye for oss innbyggere. Reaksjonene kommer ofte etter at beslutningene er tatt.

Utover dette kan vi involvere oss ved å delta i debatter både i lokalpressen eller på sosiale medier. Samtlige partier har nettsider hvor vi blir invitert til å komme med synspunkter. Våre muligheter for å involvere oss i politiske saker er bedre enn noen gang tidligere – også for oss som ikke er politisk aktive. Det er spennende at partiet Ny Kurs setter åpenhet og involvering på sin politiske dagsorden. Jeg håper partiet får muligheter til å jobbe for dette.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags