Rask sending av prøver til sykehus, fra både nyfødte og andre, er viktig for pasientsikkerheten. Derfor skal vi opprettholde et godt tilbud også i fremtiden. Men vi er ikke nødt til å gjøre det slik vi alltid har gjort det når det kommer nye løsninger.

Over tid har Postens brukere endret sine vaner. Stadig flere kommuniserer digitalt. Mellom år 2000 og i dag er brevvolumet gått ned med mer 60 prosent, og en ny halvering er forventet mellom 2017 og 2025. Dette gir drastisk reduserte inntekter, mens kostnadsnivået for fly, personell og biler i det landsdekkende distribusjonsnettet i stor grad har ligget fast. Dette er ikke bærekraftig.

Posten tilbyr en rekke ulike tjenester, avhengig av behov. For ordinære, uregistrerte sendinger ble A- og B-post slått sammen, slik at to dagers fremføringstid er hovedregelen. Samtidig har Posten etablert et nytt tilbud – «Ekspress over natten» – for de forsendelsene som haster.

Flere av tjenestene som leveres i sykehusene er avhengig av forutsigbar og rask forsendelse. Prøver av nyfødte er et eksempel. Det gjelder også andre biologiske prøver som fastleger sender til laboratorier på sykehusene.

Felles for mange av dem er at kvaliteten på disse prøvene forringes raskt. En forsinkelse kan ha store konsekvenser for pasientsikkerheten.

Etter Postens endringer for den tidligere A-posten, ga de regionale helseforetakene Sykehusinnkjøp HF i oppdrag å anskaffe en nasjonale avtale om transporttjenester. Etter en åpen anbudsprosess ble det inngått avtale mellom ovennevnte og Posten Norge AS om tjenesten «Bedriftspakke ekspress over natten».

Avtalen trådte i kraft 1. januar 2018 og tjenesten kan benyttes for eksempel hvis en prøve tas hos fastlege fredag og må være hos sykehus på lørdag. I tilfeller hvor helsepersonell mener at det er risiko for at treg postgang kan få kritiske konsekvenser, bør de bruke «Ekspress over natten» eller Postens ordinære ekspressendinger.

Tilbakemeldingene på denne tjenesten tyder på at den fungerer og generelt dekker behovet. Likevel, dersom helsepersonell opplever at tjenesten ikke fungerer, må de ta det opp i egen virksomhet slik at den kan forbedres. Slike tilbakemeldinger er svært viktig fordi vi må forsikre oss om at pasientsikkerheten ivaretas.