Om Råde og Teknisk utvalg

Saksbehandling: Ikke like bra i Råde.

Saksbehandling: Ikke like bra i Råde.

Av
DEL

LeserbrevPlan – og bygningsrett er et vanskelig juridisk felt. Jeg har en lovlig brygge og har rett til å reparere den. Det er usaklig å framstille forholdet slik at det er jeg som har kranglet med kommunen i alle år. Jeg tok kontakt med kommunen før jeg startet reparasjonsarbeidene og kommunen advarte meg ikke om at den ville komme etter meg med cm-mål.

Etter en del juridiske spissfindigheter ble det til at jeg måtte byggemelde rettingsarbeidet mange år i ettertid. Kommunen hadde ingen hjemmel til å nekte å godkjenne reparasjonen, men fylkesmannen satte kommunen på ideen om den såkalte skjønnhetsparagrafen. Det er vel ingen av avisens lesere som har hørt om at skjønnhetsparagrafen har vært brukt på reparasjon av en gammel brygge eller reparasjon i det hele tatt?

Jeg gikk til sak og vant i tingretten, men kommunen hadde, etter mitt syn, ren flaks som vant i lagmannsretten. Men lagmannsretten sa klart fra om at jeg skulle fremme forslag om retting av reparasjonen og kommunen skulle ta standpunkt til godkjenning.

Lagmannsretten ga ikke kommunen medhold i at brygga skulle tilbakeføres til slik den var i 2003. Jeg skulle bare reversere rettingsarbeidet slik at det ikke lenger dreier seg om søknadspliktig/vesentlig reparasjon. Jeg har fjernet ca. 14 tonn stein samt betong og etter kommunens samtykke reetablert en sideplatting som var der i 2003.

Kommunen presset meg til å gjennomføre rettingsarbeidet innen 1. april 2018 uten å ta standpunkt til hvilke rettetiltak den godkjente. Jeg tør påstå at kommunen aldri var interessert i at jeg oppfylte pålegget!

Alle må jo forstå at jeg er interessert i å få saken avsluttet, mens Fredriksstad Blad, og Moss Avis, fremstiller meg som en kranglefant. Man skulle heller rettet søkelyset mot sjokkerende slett kommunal saksbehandling og tilsynelatende fiendtlig holdning. Alle, unntatt advokat Rønvik, taper på denne tvisten.

Så en kunne tenke seg en mer myndighetskritisk vinkling fra avisenes side.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags