Med tiden går det opp for flere enn meg hva årsaken til politikerforakt er. For personer som har politikk som sitt yrke er det tydelig at egeninteressen går foran innbyggernes og samfunnets behov og krav. Et tydelig bevis er det som nå presenteres fra politikerne i fylkeskommunene Østfold, Akershus og Buskerud. De har bestemt at heltidsansatte fylkespolitikere skal få kr. 60 000 i tillegg til sin faste lønn for å være med på å legge til rette for en ny regionstruktur. En struktur som får navnet «Region Viken» og som ingen vil ha! Kan nevne at fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) i Østfold har en lønn på ca 1 mill kr. i året før ekstra tillegg plusses på!

Heller ikke blant politikere er det mange som er begeistret for den løsningen som fylkespolitikerne har kommet fram til. 9 fylkespolitikere fra Østfold, 9 fra Buskerud og 16 fra Akershus skal hver få kr. 60.000 i tillegg til sin faste lønn som politiker for å legge til rette for sin nye arbeidsplass. Politikere som i tillegg sitter i det partssammensatte utvalget for politikere og tillitsvalgte skal få ytterligere 30.000 kr i året. Siv H. Jacobsen (Ap) og Simen Nord (H) er de to Østfold-politikerne i dette utvalget. Deres ekstra godtgjøring blir dermed 90.000 kr per år. Forslaget om ekstralønningene har kommet fra de tre fylkesrådmennene.

Det er foreslått at lokaliseringen av regionens administrasjonssenter skal ligge i Bærum, så nær grensen til Oslo som mulig og kort fra jernbanen! Frp foreslo at man skulle bruke lokaler som Akershus fylkeskommune disponerer kort fra Oslo S. Men de øvrige partier ville ikke bruke annet enn nybygg i Bærum! Her skal det brukes penger. At dette er fellesskapets penger er underordnet.

Hvor finner vi politisk fornuft? Vi vet at Høyre og Frp opprinnelig er mot både fylkeskommune og regioner. For Ap og Sp er det viktig å ha posisjoner for sine politikere. De hevder det blir et demokratisk underskudd uten politikere mellom staten og kommunene. Jeg stiller et stort spørsmålstegn ved dette argumentet. Befolkningen er ikke nevneverdig interessert. Det viser valgdeltakelsen hvert 4. år. Jeg mener at styringen av landet ikke blir forringet ved å legge til rette for to forvaltningsnivåer; stat og kommune. Fylkeskommune eller Region er det bare politikere som er interessert i.

Når skal innbyggernes beste tas med i vurderingen? Vil det ikke være bedre å bruke ressursene til å etablere gode kommuner med kompetanse og fagmiljøer? Fremtidens utfordringer for kommunene er store. Alle de kompetente miljøene av dyktige byråkrater som til nå er opplært og utdannet i fylkeskommunene er det behov for i de nye kommunene.

Politikerne anbefaler at fagmiljøene som fylkeskommunene har skal deles mellom Oslo/Bærum, Drammen og Sarpsborg. Det er en forutsetning at det skal bygges sentra nær jernbane så byråkrater kan sendes rundt om i den nye regionen.

Når vil politikerne innse at Region Viken er et håpløst prosjekt? Alle reformer i vårt samfunn går for det meste ut på å effektivisere og rasjonalisere. Hva gjør man her? Fordi det er politisk prestisje, skal administrasjon og jobber deles på tre steder. Jeg mener å ha lest at den delen av administrasjonen som er planlagt til Sarpsborg ikke vil bli plassert i dagens kontorer som disponeres. De ligger for langt fra jernbanen! Det må bygges nytt, nærmere NSB.

Hvem har makt og myndighet til å stanse denne sløsingen med ressurser? Regjeringen kan. Kjære Kommunal- og regionalminister! Kan du fortelle oss hvor mye dette prosjektet vil koste? Har du tenkt på hva vi kunne få for disse pengene i bygging av gode og robuste kommuner som kan påta seg de oppgaver som skal overføres fra fylkeskommunen og staten?

Når skal fornuften vinne, og når skal vi få tilbake respekten for politisk arbeid?