Stortinget har fattet et vedtak. Norge skal deles inn i regioner.

I 1884 vedtok Stortinget parlamentarismen. Da må regjeringen gjennomføre de vedtak som er fattet. Nå ser det ut til at enkelte partier ikke vil følge de vedtak som er fattet. Konflikten i Nord er en konflikt der to fylker ikke er blitt enige om fordelingen av oppgaver seg i mellom. Jeg sitter med det inntrykk at Troms skal ta alt. Selv om Tromsø har like mange innbyggere som Finnmark, kan de ikke la Finnmark bli uten oppgaver.

Hva blir det neste? Skal regjeringen nekte å følge Stortingets vedtak? Det kan de ikke. Da må de forlate sine plasser og overlate styringen til andre. Når Ap og Støre støtter sivil ulydighet fra et fylke, da er vi på ville veier. At regjeringen Stoltenberg lot seg styre av Sp i 2005, er en sak for seg. Opposisjon har tidligere alltid fulgt lovlige vedtak i Stortinget. Vil opposisjonen med Ap i spissen innføre en ny praksis i vårt demokratiske system?