Regjeringens regionreform har sporet helt av og er i ferd med å ende i en ulykke som ikke er demokratiet verdig. Usikkerheten er total, kaoset komplett og det spriker på alle fronter.

Stortinget og regjeringen må nå rydde opp og gi en forutsigbar fremtid både for innbyggere og ansatte.

KrFs leder Hareide har blant annet uttalt at Viken må deles i to, samtidig går nestleder Kjell Ingolf Ropstad ut og forsvarer regionreformen. Hvor står egentlig KrF i denne reformen?

Regjeringen med kommunalminister Meland i spissen, har «kasta korta» og signalisert at regionreformen kommer tilbake til Stortinget etter striden om Troms og Finnmark.

 

I tillegg utaler representanter fra regjeringspartiet FrP at de er imot Viken. Fylkestingsgruppa til Østfold FrP og stortingsrepresentant Erlend Wiborg har til og med skrevet innlegg hvor de uttaler at de har, sitat «stemte nei til opprettelsen av Viken fylkeskommune».

Dette er løgn da opprettelsen av Viken er opp til Stortinget og vedta der FrP og stortingsrepresentant Wiborg har stemt for Viken to ganger. I kjent FrP-stil forsøker de nå å redde sitt eget skinn og late som de er imot. Wiborg selv sier også i uttalelsen, følgende: «håper spillet om Finnmark og Troms vil gi en åpning for å avvikle hele Regionreformen».

Altså en reform han selv har stemt for i Stortinget to ganger. Hva mener egentlig FrP og Stortingsrepresentant Wiborg om Viken?

Vi må forvente at stortingsrepresentanter fra et regjeringsparti er redelige og anstendige og ikke snakker med flere tunger i en så alvorlig sak som omhandler demokratiet vårt. FrP må nå tydeliggjøre hva de faktisk mener om regionreformen, og hva de kommer til å gjøre når saken kommer opp i Stortinget.

Dersom Frp er imot Viken slik de uttaler, så må det eneste riktige være at de stemmer den ned. Vi forvente nå at FrP for en gangs skyld tar ansvar og står for det de mener.