Hvor er Østfolds politikere?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Østfold er heller ikke denne gang representert i regjeringen.

DEL

MeningerOnsdag 17. januar ble en ny regjering presentert for Kongen. Det er den 24. regjeringen siden 1945. Erna Solbergs Høyre/Frp- regjering er utvidet med Venstre og består totalt av 20 statsråder; 10 fra Høyre, 7 fra Frp og 3 fra Venstre.

Regjeringer kommer og går. Ved skifter eller justeringer er det naturlig at vi skuler etter hvor mange politikere rundt Kongens bord som kommer fra vårt fylke. Dessverre er heller ikke denne gangen Østfold representert. Selv ikke en statssekretærstilling er det funnet plass til for en politiker fra vårt fylke. For å kunne vise til en statsråd fra Østfold må vi tilbake til Kjell Magne Bondeviks andre regjering (2001 – 2005) da Ingjerd Schou (H) var Sosialminister. Selv om vi forskutterer Region Viken (Østfold, Akershus og Buskerud) med ca.1,2 mill. innbyggere, kommer vi ikke særlig godt ut med tanke på deltakelse i regjeringen. I Erna Solbergs nye regjering er Jan Tore Sanner (H) fra Akershus eneste representant fra de tre fylkene. Oslo med ca. 670 000 innbyggere har fire regjeringsmedlemmer!

Det er statsministeren som bestemmer personsammensettingen av en regjering. I utvelgelsen må det tas hensyn til partifordeling, kjønn, regioner og hvilke departementer det enkelte parti ønsker å administrere. Vi snakker om: «å administrere.» Alle statsråder har et felles ansvar for alt som en regjering beslutter med mindre annet blir nedtegnet i regjeringens protokoll.

Vi skal ikke legge for stor vekt på hvor regjeringsmedlemmer kommer fra. Imidlertid er det ingen tvil om at de som sitter ved Kongens bord hver fredag har mer innflytelse enn de som «bare» har sitt utgangspunkt i Stortinget. Det vil jeg hevde til tross for at det formelt er Stortinget som fatter de endelige vedtak.

Er det ikke litt påfallende at politikere fra Østfold ikke har spilt noen sentral rolle i norsk politikk siden Anne Enger var stedfortredende statsminister i Bondeviks første regjering og partileder i Sp? Hun hadde i tillegg en sentral rolle og stor suksess som «Nei- dronning» i forbindelse med Norges nei til EU i 1994. Hun satte Østfold på det politiske kartet!

I mange av de saker som politikerne debatterer, og som har betydning for innbyggere, kommuner og næringsliv i Østfold, etterlyses engasjement fra riks- og fylkespolitikere. Vi kan registrere hvor samlet andre fylker og regioner kan stå når det gjelder å kjempe for sine regionale interesser. Da er det tverrpolitisk enighet som er viktig dersom man skal oppnå gjennomslag.

Det hevdes at Vestlandet aldri tidligere har fått tilført så mye infrastrukturmidler som i løpet av de seks årene Kjell Opseth (Ap) fra Førde var Samferdselsminister (1990 – 1996)! En så sterk og til tider egenrådig politiker som Opseth var, er det mange regioner som etterlyser for å kunne ivareta egeninteresser i kampen om oppmerksomhet og gjennomslag. Tenk hva en Opseth-lignende samferdselsminister fra Østfold kunne fått til når det gjelder jernbaneutbygging i vårt fylke? I Østfold mener jeg at planlegging og utbygging «på papiret» har pågått siden 1980-årene!

Det skal ikke underslås at Østfold har store utfordringer. I mange sammenhenger ligger fylket for nærme hovedstaden og blir betraktet som en del av Oslo. I uvitenhet tror mange at det ikke er nødvendig med ressurser til en region som geografisk er så nær Oslo. Man lar heller ressursene gå til andre fylker og regioner.

I denne sammenheng er initiativet til LO og Sparebank 1 om 12 Østfold-ambassadører interessant. Spørsmålet blir om ikke dette positive tiltaket bør utvides til profesjonelle markedsførere som kan bistå de 12 unge ambassadørene i å nå ut med kunnskap og informasjon om Østfold til de viktigste målgruppene i landet.

Jeg tror mange ville ha foretrukket å bruke mer ressurser på å nå de riktige målgruppene i Norge framfor at Østfold fylkeskommune skal bruker penger på et prosjekt for å nå ut til Nord-Tyskland og Danmark. Markedsfør Østfold godt i Norge før man går ut over Norges grenser!

Samtidig bør partiene i Østfold gå i seg selv og tenke igjennom hvorfor fylkets politikere ikke er attraktive nok for posisjoner ved Kongens bord!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags