Om InterCity, Riksvei 19 og Moss

Køen lever: – Rv 19-prosjektet er blitt så dyrt at det enten blir bygget med store konsekvenser for andre rv-prosjekt i Østfold, eller havner nederst i den reelle riksvei-køen, skriver Olve Solheim.

Køen lever: – Rv 19-prosjektet er blitt så dyrt at det enten blir bygget med store konsekvenser for andre rv-prosjekt i Østfold, eller havner nederst i den reelle riksvei-køen, skriver Olve Solheim. Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Kronikk signert Ove Solheim, sivilingeniør og tidl. seksjonssjef og sjefingeniør i Statens vegvesen.

DEL

kronikkJeg var tilfeldigvis til stede på folkemøtet i Moss den 12. oktober i år, der rapporten fra Norsk Bane AS ble lagt fram.

Med bare seks års botid i Moss hadde jeg lite kunnskap om Intercitysaken, og jeg hadde vært lite interessert i debattene som Parker & Co deltok i.

Uten at jeg går god for alle detaljene i rapporten, følte jeg en stor undring og ble svært oppbrakt da jeg skjønte at her har det nok vært noe urent trav.

Mest fra fagetaten BaneNOR som ikke utredet andre linjer enn de som gikk innom Moss Havn - men også fra politiske kretser som ikke stilte flere kritiske spørsmål til BaneNOR's utredninger og valg av linjer som ble vurdert, og som heller ikke så at samfunnet og Moss by og Moss Havn har dramatisk endret karakter siden kriteriene for intercitylinja ble lagt !

Og i det siste har jeg undret meg ennå mer, da jeg nå synes å oppfatte at det har gått stor prestisje i vedtatt løsning, og at enkelte forsvarer denne langt ut over det som er rimelig og objektivt.

Det er et vikarierende argument at man nå har brukt 200+mill. kr. på undersøkelser, planlegging m.m... Dette har vært nyttig, mye er undersøkt og vurdert, og evt. unødvendig bruk er hva man kan kalle «collateral spending» i forhold til et svært stort sparepotensiale.

At det for 2018 blir bevilget flere hundre millioner for oppstart av prosjektet, kan heller ikke veie noe særlig tungt, - disse kan ganske enkelt omprioriteres og lånes internt til andre prosjekt. (Hvis da ikke regjeringen har problemer med å få brukt opp bevilgningene innen prestisje-sektoren sin ?)

Ingen store kontrakter er inngått, og man bør lett kunne kjøpe seg ut av de få som er inngått, uten større kostnader.

Idet jeg viser til de siste urovekkende opplysninger om kostnadsøkinger, rv.19-problematikk og havnespor som ikke vil bli brukt etc., retter jeg en sterk appell til våre folkevalgte om å sette Intercitybyggingen gjennom Moss «på vent» inntil et reelt alternativ til den vedtatte linjen som går innom Moss Havn, kan bli utredet.

Dere har tidligere fått en liste over sammenlikning mellom to alternativer på flere områder slik at dere ser at alternativet til

Bedre Byutvikling Moss innehar mange flere kvaliteter enn løsningen med jernbane innom Moss Havn.

Og det er stor forskjell mellom en rapport som BaneNOR har brukt ti-talls milliioner på og en rapport som koster 250.000,- og hvor pengene er skaffet på dugnad. Når ikke fagmyndighetene holde mål, må private organisasjoner som Bedre Byutvikling Moss gjøre som best de kan med de få midlene de har til disposisjon. Kanskje burde BBM søke om nok midler fra regjeringen til å selv kunne stå for utredning av alternativ?

Og Intercityutbyggingen gjennom Moss haster ikke. Det er ingen kø hos Intercityprosjektet, vedtatt hovedutbygging vil bli oppfylt - om enn kanskje i litt annen rekkefølge. Slik vil det være i alle store prosjekt.

Rv 19- prosjektet har imidlertid blitt så dyrt at det enten blir bygget med store konsekvenser for andre rv-prosjekt i Østfold, eller havner nederst i den reelle riksvei-køen eller at bompengene Mossingene må betale må både to og tre-dobles.

Jeg forstår ikke at regjering og BaneNORD fortsetter dette unødvendige pengesløseriet?

Om jeg hadde vært medlem av handycapforbund eller likn., hadde jeg blitt virkelig sint over denne unødvendige og vanvittige pengebruken i Regjeringens prestisjeprosjekt, mens de selv i 2018 budsjettet utsettes for alvorlige innskrenkinger.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags