Rødt løser ingen klimaproblemer

Av
DEL

DEBATT Først en takk til Remi Sølberg, fra Rødt, som roser statsministeren og regjeringens håndtering av koronakrisen. Sølvberg skriver i Moss Avis: «Nok en gang ser vi hvordan en sterk stat er så utrolig viktig, for det er staten som redder oss nå.» Det er ikke hver dag Rødt roser den borgerlige regjeringen for handlekraft, men de fleste er enig med han, nå blir det gjort en god og viktig jobb.

Litt ulogisk blir det da, når han i neste omgang konkluderer med at «finanskrisa, koronakrisa og siste men ikke mist, klimakrisa bør og må føre til grunnleggende endringer i de økonomiske og politiske systemene.» Han kritiserer dagens samfunnsmodell, men han «glemmer» at Norge, i henhold til FN, er verdens beste land å bo i. Så alt er vel ikke galt? Også skriver han ingenting om hva han vill endre, og hvordan Rødt-samfunnet skal bli.

For å finne ut hva Rødt vil med samfunnet, måtte jeg ta en titt på prinsipp programmet deres. Der heter det; «Bare ved at arbeiderklassen overtar styringa, avskaffer kapitalismen og demokratiserer økonomien, vil det kunne skapes en verden med likeverd og frihet innenfor naturens tålegrenser».

Hvordan har Rødt tenkt å gjennomføre dette? Før ville jo AKP-ML, som Rødt kommer fra, konfiskere alle verdiene på børsen. Vil de det fremdeles? Eller vil de kjøpe all aksjene, slik at selskapene blir statlig eid? Hvis børseierne kjøpes ut av staten, så må det brukes store deler av oljefondet, og de som i dag har pengene sine bundet opp i aksjer får penger i banken isteden. Det blir ikke færre kapitalister av det. Hvordan vil da Rødt kvitte seg med disse «forferdelige» kapitalistene?

Rødt er bekymret for klima, det er jeg også. Men er Rødt interessert i å prioritere miljøtiltak, eller er de ideologiske skylappene i veien for de mest åpenbare løsningene?

Miljøutfordringene er en global utfordring, skal vi nå FNs klimamål, må alle land bidra. Jo mer vi klarer å samarbeide, jo større sannsynlighet er det for at vi vil lykkes. EU er, så vidt jeg kan se, den internasjonale organisasjonen som jobber mest seriøst og systematisk for å gjennomføre en bærekraftig klimapolitikk.

Et av EUs ambisiøse mål, er å gjøre Europa til det første klimanøytrale kontinentet, ingen tilsvarende organisasjon har like høyt ambisjonsnivå. Og Norge har gjennom EØS-avtalen forpliktet seg til å gjøre like store kutt som EU. Selvsagt er Rødt mot EU, men er de ikke da imot gode globale klimaløsninger også?

EU er handlekraftig og har en enorm kraft til å gjennomføre endringer. For eksempel, så vil EU nå stille krav til at alle varer som selges innen EU-område skal tilfredsstille kravene til sirkulærøkonomi (gjenvinning). Når dette gjennomføres, så kommer store deler av verden til å følge etter. Det er åpenbart at firmaer fra alle verdens hjørner vil tilpasse seg de nye reguleringene, for å få tilgang til det europeiske markedet. Hva ville Kinas økonomi vært uten salg til EU? Dette er markedsreguleringer som virker, konkurransen stimuleres, samtidig som markedet styres i en klimavennlig retning. Morgendagens markedsvinnere, vil være de som er best på miljø, fordi det er det markedene vil etterspørre.

Et annet viktig miljøtiltak er planen om å legge strømkabel fra Norge til Skottland, North Connect kabelen. Den vil gi en enorm klimagevinst, men Rødt er imot. Kabelen kan kutte om lag 2 millioner tonn CO₂ i Storbritannia. Det tilsvarer like mye som utslippene fra en million personbiler, hvert eneste år. Rødt er redd for at en kabel vil øke strømprisene i Norge, her er altså ikke miljø så viktig. Mens NHO, som er arbeidsgiverorganisasjonen til alle de som får en høyere strøm pris, er for kabel. Forstå det den som kan! Hvis vi skal nå FNs klimamål, kan vi ikke si nei til den type tiltak.

Rødt er et kommunistiske parti. Gjennom historien har vi sett en rekke land som har prøvd ut kommunistiske styringsmodeller. Alle har endt i ruin, med store forskjeller i samfunnet, fattigdom og enorme miljøproblemer. Hvorfor tror Rødt at det skal bli annerledes i Norge?

Denne krisen viser at regjeringen kan gripe inn og ta full kontroll over samfunnet, når det er behov for det. Men når det ikke er behov, skal enkeltmenneske få frihet under ansvar, og vi skal fortsette å utvikle verdens beste samfunn på samme måte som vi har gjort i alle år.


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken