Moss, en foregangskommune mot sosial dumping?

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattMente dagens flertall i Moss bystyre alvor i sin samarbeidsplattform, da vi slo fast at Moss kommune skal: «Innføre Oslomodellen og ta et krafttak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Moss kommune skal bli en pådriver for et anstendig arbeidsliv.»?

Et enstemmig formannskap innstilte på møtet 19.mars at Moss kommune på enkelte prosjekter skal prøve ut de anbefalte seriøsitetskravene fra Fellesforbundet, Byggenærings Landsforening, Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS), og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi). Samtidig utsatte formannskapet å slutte seg til de mest sentrale kravene i Oslomodellen for å motvirke sosial dumping.

Formannskapet vil altså «prøve ut – for utvalgte prosjekter» bransjens egne seriøsitetskrav. Etter vår mening er dette faktisk ganske puslete. Moss kommune bør selvsagt fastsette at disse seriøsitetskravene skal gjelde for ALLE bygge- og anleggskontrakter som kommunen inngår.

Men verre var at ikke de mest sentrale punktene i Oslomodellen for å motvirke den stadig økende graden av sosial dumping med uorganiserte, ufaglærte, midlertidige ansatte på lønnsvilkår ofte langt under tariffavtaler, ikke ble vedtatt. Denne utviklingen florerer innen bygg- og anleggsbransjen og preger bransjen i hele Oslofjordområdet. En samlet fagbevegelse har gjentatte ganger hatt politiske streiker og markeringer utafor Stortinget, med krav om sterkere regulering. Og kravene har på ulike måter blitt båret fram og fremmet på stortinget, og spesielt fra de partiene som tilhører venstresida i norsk politikk.

Men også de fleste regjeringspartiene har uttrykt bekymring for den økende kriminaliseringen og sosiale dumpingen som foregår innen særlig bygg- og anleggsbransjen.

For å motvirke dette, og for å gjøre Moss kommune til en pådriver og et forbilde for et anstendig arbeidsliv, fremmet Rødt som et tillegg de mest sentrale tiltakene hentet fra Oslomodellen. Formannskapet drøftet disse forslagene uten å realitetsbehandle dem, Rødt ønsket å gi alle partiene tid til en intern partibehandling. Og avstemmingen vil først bli foretatt i bystyret den 2. april.

Disse tilleggene var:

  • Krav om at alt arbeid i hovedsak skal utføres av fast ansatte i minst 80 prosent stilling. Dette skal også gjelde for eventuell innleid arbeidskraft, som skal ha lønn også mellom oppdragene.
  • Krav om at minst 50 prosent av alt arbeid skal utføres av faglærte håndverkere. Krav om at minst 10 prosent av arbeidende timer innafor fagområdet skal utføres av lærlinger.
  • Krav om at leverandøren som hovedregel maksimalt skal ha ett ledd underleverandører under seg.
  • Samt det helt sentrale kravet og nøkkelen til at Oslomodellen fungerer: ta i bruk et eget registreringssystem (HMSreg, eller et tilsvarende system). Dette systemet som er utviklet av Oslo kommune vil registrere i sanntid hvilke leverandører, underleverandører og arbeidere som til enhver tid er på byggeplassen. HMSreg vil effektivisere kontraktoppfølgingen og samtidig gi selskapsinformasjon om leverandøren har avvik på skatt, offentlig godkjenning, forsikring o.l. HMSreg er utviklet av Oslo kommune, er beskrevet som ressurssparende og tas i bruk av stadig flere kommuner.

Nå gjenstår en spennende tid med partiintern behandling i alle byens partier, og resultatet vil manifestere seg ved bystyrets vedtak den 2. april.

Da får vi svar på spørsmålet: Skal Moss kommune slutte seg til dem som (med Henrik Ibsens ord): «Protesterer for all verden, men følger villig med på ferden», eller skal Moss kommune: « Ta et krafttak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping, og bli en pådriver for et anstendig arbeidsliv.»?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags