Oslomodellen for et anstendig arbeidsliv - uten kriminalitet og sosial dumping

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

KronikkMoss Bystyre vedtok den 20 november 2017 at Oslomodellen for å gjøre kommunen til en spydspiss for et anstendig arbeidsliv skal konsekvensutredes så raskt som mulig og koordineres med kommunens handlingsplan. Det er på høy tid at kommunen nå går foran for å ta et krafttak mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

De siste årene har vi sett utbredt arbeidslivskriminalitet og sosial dumping i bygg- og anleggsmarkedet, og også på en del tjenesteområder. Utviklingen innebærer utbredte brudd på arbeidsmiljølovgivning, skattelovgivning – og grov utnyttelse av sårbar arbeidskraft uten anstendige ansettelsesforhold.

En slik utvikling fører med seg en rekke konsekvenser som bortfall av retten til fast ansettelse med forutsigbar lønn til å leve av. Det fører til lavere produktivitet og kvalitet i byggebransjen, dårligere lønns- og arbeidsvilkår for arbeidere og færre lærlinger, noe som gir alvorlig svikt i nødvendig rekruttering til byggfagene.

Alle arbeidsføre har rett og plikt til arbeid. Vi har en mengde uløste oppgaver i Norge.

Sosial dumping og arbeidskriminalitet truer arbeidslivet. Rødt vil stille strengere krav for å sikre at norske lønns- og arbeidsvilkår gjelder i Norge. Problemet er ikke utenlandske arbeidere, men grådige arbeidsgivere. Å bruke arbeidsinnvandrere til å presse ned lønns- og arbeidsvilkår er uakseptabelt.

På lang sikt ønsker Rødt å få styring med arbeidslivet igjen ved å bytte ut EØS-avtalen med en handelsavtale. Enn så lenge må vi presse fram et seriøst arbeidsliv i Kommune-Norge ved å kreve at det offentlige stiller krav til blant annet arbeidsforhold, tariffavtaler og lærlinger når de inngår avtaler. Ingen useriøse og kriminelle firmaer må få oppdrag for det offentlige.

De siste årene har vi sett flere og flere eksempler på det useriøse arbeidslivet.

Vi ser det i byggebransjen, fiskeriindustrien, bar- og restaurant bransjen, for sesong arbeidere i landbruket, produktselgere og telefonoperatører. Vi ser det bryter ned arbeidslivet. Et system det tok arbeiderbevegelsen hundre år å kjempe fram og bygge opp, står nå i fare for å rives ned, fortere enn vi aner

Mange snakker om en U-sving innen arbeidslivet. Vi går tilbake til usikkerheten der lua i hånda er bytta ut med mobiltelefonen i hånda, og et håp om at det blir nok jobb. Folk blir sittende med livene sine på vent. På 60-70-80-90 tallet var normen å ha fast arbeid, Nå er fast arbeid i arbeidslivet på retur. Midlertidighet og deltids arbeid er vanligere og vanligere, med alle de konsekvensen det fører med seg.

Om noen skal være seriøse må det være kommunen og staten som arbeidsgiver. Vi skal gå forandre som gode eksempler og vise vei. Og seriøsitetskravene må bre om seg – slik blir de også lettere for alle i næringslivet og byggebransjen og forholde seg til.

Rødt er derfor veldig stolt av at vi i Moss, sammen med styringsflertallet, kan dra i riktig retning i vår kommune når det kommer til arbeidsforhold og seriøst arbeidsliv.

Vi valgte Oslomodellen av flere grunner. Modellen strekker seg lenger en bransjens egne anbefalte seriøsitetskrav til bygg og anleggs kontrakter. Dette inkluderer:

  • Krav om at ved utførelsen i all hovedsak skal gjøres av fast ansatte i minst 80 prosent stilling.
  • Krav om at det stilles tilsvarende krav om fast ansettelse i 80 prosent stilling og tariffesta lønn mellom oppdrag, ved brukene av innleide/arbeidskraft fra bemanningsforetak.
  • Krav om faglærte håndverkere og at minst 50 prosent av arbeidende timer innafor bygg- og anleggsfagene samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlands fagutdanning.
  • Krav at det kontraktsfestes at minimum 10 prosent av arbeidende timer innafor fagområdet med behov for læreplasser utføres av lærlinger.
  • Krav om at leverandører ikke kan ha flere enn ett ledd underentreprenør i kjede under seg.

Sist men ikke minst vil jeg nevne at Moss kommune nå innfører systemet med HMS reg. Et system som gjør det digitalt enkelt for kommunen til enhver tid å vite hvem som er på jobb, hvilke leverandører som er til stede og om de ulike kravene vi stiller til dem blir overholdt. Uten dette systemet ville kontrollen og gjennomføringen av modellen vært vanskelig.

Rødt ser på Oslomodellen kun som ett skritt på veien i den retning vi skal gå for å sikre arbeidsfolk den trygget og de rettigheter vi mener de fortjener. Rødt kjemper nasjonalt for å gjeninnføringen av forbudet mot bemanningsbyråer, reversering av endringene i arbeidsmiljøloven og lovfesting av retten til fast arbeid. Lokalt skal vi fortsette å utvikle god arbeidspolitikk i samarbeid med fagbevegelsen, og alltid utfordre styringsflertallet med et mer venstrehendt og sosialistisk tankesett. 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags