Bompenger og de politiske partier

Gretha Kant og Høyre vil ikke bidra til at bilistene påføres stor ekstrautgifter  foto: espen vinje

Gretha Kant og Høyre vil ikke bidra til at bilistene påføres stor ekstrautgifter foto: espen vinje

Av
DEL

Debatt-RV19 mellom E6 og ferjekaia ligger inne i NTP med 1,1 mill i statlig finansiering, forutsatt at 1,6 mill finansieres med bompenger, lokalt tilskudd eller refusjoner.

Oppstart siste del av perioden. NTP ble behandlet i Stortinget i juni 2017.

Samferdselsminister den gang var fra Frp Jeg skal i farta ikke påstå at Erlend Wiborg og Frp. stemte for dette, men hans partifelle i Moss, Anne Bramo (nå statssekretær) fremsto begeistret i Moss Avis den gang.

Hvor skal Riksvei 19 gå?

Vi har tverrpolitisk, bl.a. gjennom Miljøløftet, jobbet for å få fastsatt traseen for ny RV19 i tunnel. Tanken har vært, slik det gjøres i de fleste prosjekter, å forskuttere gjennom bompengeselskap. Slik at veien kunne bygges så fort som mulig.

Event. plassering av bomstasjoner, er foreløpig ikke noe politisk tema. Men her åpnes det for mange fleksible løsninger. Både i nedbetalingstid, hyppighet og størrelse på bombetaling. Erfaringsmessig vil nok regionen også ha et ord med i laget. Ref. hva som skjedde da bomstasjonene for E6 og E18, ble plassert på Kambo og Hungerholt, med statlig regulering, mot Moss kommunes vilje.

Som kompensasjon for å være vertskommune fikk Moss kommune 32 mill., kommunene langs E18 fikk over 500 mill!. Dette er dekket av bompengene. Det viser hva som er mulig, med lokal enighet.

Ferjeleiet og Rv19: Det er viktig å se hvor og hvordan vi best kan imøtekomme kravene til kaianlegg, biloppstillingsplasser og eventuelle ladestasjoner for elektriske ferjer

Slik fremdriften er nå, er det lite som tyder på at bompenger vil bli debattert i bystyret i neste periode. Det vurderes nå, administrativt, å fremme forslag til neste NTP om flytting av fergeleiet. Dette vil i såfall bli behandlet i Stortinget i 2021. Bakgrunnen for dette, hevdes å være «å finne ut hvor det fremtidige fergeleiet skal plasseres», og bygge veien derfra til E6.

Vi i Høyre er ikke fornøyde med dette.

Vi har registrert samferdselsministerens bekymring for kostnadssprekk.

Vi er opptatte av å få fattet vedtak om en vei fra nåværende ferjeleie mot E6, (F.eks. Veteranarkitektenes forslag). Når, eller hvis ferjeleiet flyttes en gang i fremtiden, kan man her, slik det gjøres mange andre steder, koble på en ny vei dit, under bakken.

–Du skriver om historien, Pettersen

Vi er innforstått med at pr. i dag, må vi akseptere bompenger, men vi har ikke tatt stilling til hvor event. plasseringen blir. Viktig å ha med her, er at det vil være naturlig å vurdere fergebilletten, event.av/påkjøringsrampene på E6 og kommunegrensen.

Første bud nå, bør være å få avklart trasévalg.

Men det er viktig for de som skal stemme ved kommunevalget.

Vil vi ha ny RV19, krever det lokal enighet og medfinansiering.

Det betyr IKKE at vi vil påføre innbyggerne merutgifter på 20 000.--30 000.- pr. år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags