Flertalls kameratene AP, Høyre, Ventre og SV har konkludert! Stem ukonvensjonelt!

Av
DEL

debattI en kronikk i Moss avis 14. august i år, glemmer Sindre Westerlund Mork at dagens dobbeltspor ble vedtatt med en helt annen veiløsning i 1999. Den gikk fra kanalen, under ny stasjon ved Rockwool og så videre til Årvoll. Venstre var imot vedtaket og støttet vei- og baneforslagene til foreningen Moss 2010. Etter at veiforslaget til Årvoll ble vraket var Venstre igjen med på å fremme veiforslaget til Moss 2010. I følge Sindre ble forslaget en konsekvens av bystyrets bestilling av en forstudie i kommunalregi i 2008. Dessverre var det ingen som vurderte konsekvenser for dobbeltsporet! Han konkluderer slik:

"Etter dette er det jobbet med å få Rv19 inn i NTP og det lyktes til slutt."

Mener han virkelig at denne prosessen bare bygger på en forstudie?
Har Sindre glemt innsatsen fra både Statens vegvesen og finansdepartementet med konseptutredninger, kvalitetssikringsrapporter og et endelig vedtak i regjeringen?

Etter triumfen med å få regjeringens vei inn i NTP kommer nedturen. Sindre skriver: " SVV la fram en mulighetsstudie i november 2017, hvor de ikke ville anbefale noen løsning. Det skyldtes i hovedsak grunnforholdene."

I Sindres verden kjemper han og bystyret en ensom kamp om å vinne over vanskelige geotekniske utfordringer! Men det er dobbeltsporet som hindrer veien.Seksjonssjefen for konseptutredningen for Rv19 - Arnt Ivar Weum - varslet - allerede i 2012 - om konflikten mellom dobbeltsporet og Rv19:
https://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/ikke-noe-hadde-vart-bedre-enn-dette/s/2-2.2643-1.7662769
Weum fulgte opp med et nytt avisoppslag i januar 2013:
https://www.moss-avis.no/debatt/aktuell-kommentar/debatt/hensyn-og-valg-bak-forslag-i-kvu/s/2-2.2643-1.7743054
Her er Weums oppsummering av situasjonen i desember 2013:
https://www.moss-avis.no/nyheter/nyheter/mener-stasjon-i-sentrum-vil-forenkle-veiutbyggingen/s/2-2.2643-1.8199376

Til tross for dette nektet Sindre og bystyrets flertall å kreve utredning av alternativer for det 20 år gamle dobbeltsporalternativet da saken skulle behandles i 2014!

SVV varslet også i høringsrunden for dobbeltsporreguleringen at banen ikke var samordnet med Rv19. Sindre var med på bystyrevedtaket om å overkjøre SVVs innsigelse.

Bystyret har hovedansvaret for at dobbeltsporet ble prioritert foran Rv19 i 2013 og 2016! SVVs mulighetsstudie i november 2017 var bare en oppsummering av det SVV visste allerede i 2012!

I 2018 gjennomførte SVV supplerende grunnboringer i Moss. De konkluderte med at det ikke var avdekket noe nytt om grunnforholdene i Moss. Ifølge Moss avis jan. 2019 sa prosjektleder Jyar Dara følgende til styringsgruppen:
" boringene bekreftet det vegvesenet har trodd om grunnforholdene." Dette er en bekreftelse av Weums påstand om manglende samordning av banen med veien.
https://www.moss-avis.no/nyheter/moss/grunnboringer/statens-vegvesen-mer-enn-50-meter-ned-til-fjell-mellom-moss-havn-og-kransen/s/5-67-796039
Dette bekrefter Weums påstand om manglende samordning av banen med veien.

Sindre godtar at SVV fortsatt sliter med å komme forbi vedtatt dobbeltspor og avslutter med «Derfor har ikke Venstre valgt en bestemt løsning nå»

Sannheten er at Venstre, SV, AP og Høyre har konkludert. De velger å ofre byen for å sikre BaneNORs knutepunktutvikling med usosiale høyhus på ruinene av Nyquistbyen. BBM støtter partiene som vil sørge for samordning og sambygging av vei og banen etter valget.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags