–Du skriver om historien, Pettersen

Et annet utgangspunkt: Rv19 bør vekk fra sentrum, skriver Arild Svenson som legger til at han ikke vil ha en firefelts bompengefinansiert vei gjennom byen. foto: Espen Vinje

Et annet utgangspunkt: Rv19 bør vekk fra sentrum, skriver Arild Svenson som legger til at han ikke vil ha en firefelts bompengefinansiert vei gjennom byen. foto: Espen Vinje

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DEBATT Vår tidligere ordfører, nå stortingsrepresentant, Tage Pettersen fremhever viktigheten av politisk samarbeid og «ekstrem» tålmodighet i sitt leserbrev tirsdag 25. juni under tittelen «politikk er lagarbeid». Det er vanskelig å være uenig med Pettersen at det å stå sammen om en sak kan være en fordel. Men, der stopper imidlertid min enighet med Pettersen, som jeg mener omskriver historien.

Pettersen fremhever den årelange prosessen med jernbanetraseen igjennom Moss og arbeidet som ble startet på 90 tallet. Pettersen har rett i at det ble arbeidet med jernbane siden 90 tallet, men da uten noen form for sentral støtte. Prosjektet ble sett på som et byutviklingsprosjekt og fikk ingen støtte i nasjonal sammenheng. Først for relativt få år siden, når søkelyset på intercity ble bestemt, fikk jernbanetraseen igjennom Moss fokus.

Det samme gjorde jernbanetraseer mange andre steder. Det er denne endringen som nå vil gi oss jernbane igjennom Moss. Til tross for forannevnte vil jeg rose pågangsmotet og stayerevnen til de som arbeidet med sitt prosjekt fra 90 tallet, men det var dessverre ikke det som ble utslagsgivende. Siden innfartsveien ble bygget og ferdigstilt i 1970 er det ikke blitt investert annet enn midler til forbedringer av rundkjøringer på strekningen kanalen til E6 – tilførselsveien for Norges største fergesamband.

Ovennevnte viser imidlertid at det over 30 år og mer, ikke har spilt noen rolle hvorvidt byens partier har hatt sine respektive partier på Stortinget, ei heller om det har vært politikere på Stortinget fra Moss. Til tross for å ha flere representanter enn noen annen by i Østfold på Stortinget er det ingen løsning for Rv19. Mitt resonnement er at den viktigste årsaken til at det ikke skjer noe med Rv19 er bystyrets famøse vedtaket om jernbanetrase igjennom Moss 16. juni 2014. Den gang fjernet man samordnet regulering for jernbane og Rv19. Med et slikt vedtak ble det fritt frem for jernbane, men dessverre satte man samtidig spikeren i kista for Rv19. Etter den tid har det bare fremstått klarere og klarere hvor feil det vedtaket var. Man finner ikke noe løsning for Rv19, og som nevnt, dette til tross for at man har en særlig stor tetthet av stortingsrepresentanter fra Moss. Pettersen fremhever at man jo har klart å få Rv19 inn i Nasjonal Transportplan. Det skulle bare mangle – Rv19 er en riksvei, det er Statens ansvar, og i tillegg er det Norges største fergesamband, også statens ansvar. Men, jeg tror ikke det er det lokale arbeidet, i hvert fall ikke alene, som medførte at Rv19 er kommet med i NTP det tror jeg er grunnet satsningen på Intercity. Da må man gjøre noe med Rv19 også. Men, dessverre vet man ikke hva ennå.

Nå må vi sørge for at ikke arbeidet med Rv19 trekker ut i uendelig tid. Det har allerede gått alt for mange år uten noe avklaring. Så, la oss stå sammen om at vi ikke ønsker en forurensende, og mest sannsynlig fire felts vei igjennom Moss, som vi ikke engang trenger – og som attpåtil må betales av mossinger med bompenger. La oss stå sammen om å få med oss SVV på å utrede et fergeleie i sydenden av Moss havn med trase igjennom Kleberget til E6, for havne- og fergetrafikken. La oss vise innbyggerne i Moss at vi står sammen om å bygge byen vår videre inn i fremtiden uten skjemmende og forurensende fergetrafikk. La oss vise innbyggerne i Moss at vi har den samme gjennomslagskraften som de på Vestlandet, som klarer å få til både det ene og det andre samferdselsprosjektet, nærmest uavhengig av hvor store de er eller godt representerte. Bl.a. ved å stå på krava, får de til det de har satt seg som mål. Uten havne- og fergetrafikk vil det åpne seg muligheter for bedre flyt i trafikken, økt mulighet for å satse på buss, sykkel og gange. Dette vil gi oss et reelt miljøløft.

Avslutningsvis et enkelt, og åpent spørsmål til Høyre – som jeg håper de vil svare på, og ikke bortforklare: Blir Høyre med å støtte et fergefritt sentrum og med det bygge en trivelig by som det er godt å bo i fremfor å bli en forurensende trafikkmaskin?

LES OGSÅ:

Hvem som eier historien lar vi andre avgjøre 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken