Byutvikling i Moss: Et bikkjeslagsmål?

Ferjeleiet i Moss.

Ferjeleiet i Moss. Foto:

Av
DEL

DEBATTUndertegnede prøver å forstå den til dels hissige debatten mellom Arild Svenson og Gretha Kant, om byutviklingen generelt og spesielt Rv. 19.

I innlegg datert 7. juni etterlyser Svenson et tydelig nei – også fra Kants parti Høyre – til ny Rv. 19 omtrent der den går nå, med 4 kjørefelt dels oppe i dagen og dels nede i dobbelt kulvert (betongtunnel). Begge deler vil kreve ytterligere riving av bebyggelse sentralt i Moss, og temmelig mye graving og massetransport der.

Det bør nå være klart at ny Rv. 19 må bygges fra E 6 ved Årvoll i stedet for ved Patterød. Fra Årvoll kan ny Rv. 19 bli enten fjelltunnel til Kleberget, eller vei til nytt ferjeleie ved Festestranda i Rygge, eller vei til nytt ferjeleie ved nordsiden av Revlingen.

Både i Teknisk Ukeblad og i Aftenposten har det vært artikler om «gigantprosjektet» Hordfast på Vestlandet, med fotomontasje av spektakulær bru – som er planlagt over Bjørnafjorden sør for Bergen, som illustrasjon. Bjørnafjorden har bredde og dybde som tilsvarer Oslofjorden mellom Revlingen utenfor Moss og Bastøy utenfor Horten. Biltrafikken over Bjørnafjorden blir neppe noen gang så stor som over Oslofjorden ved Moss-Horten, selv om det på lang sikt kan bli faste fjordforbindelser på hele strekningen Bergen-Stavanger.

Dette må innebære at det kan bli aktuelt å bygge lang flytebru også fra Revlingen til Bastøy, så vel som over Bjørnafjorden. Derfor bør ny Rv. 19 fra Årvoll til nytt ferjeleie på sørsiden av byen Moss bygges slik at den også kan fungere som tilførselsvei til framtidig fjordbru Revlingen-Bastøy, selv om det kan gå flere tiår før det storprosjektet kan realiseres.

Alle er vel enige i at Rv. 19 gjennom byen Moss nå har for stor trafikk. Det er vel også mange som mener at den vil avlastes tilstrekkelig, hvis all trafikken til og fra (helst nytt) ferjeleie flyttes til ny tilførselsvei fra Årvoll, så nåværende Rv. 19 blir «bare» forlengelse av Rv. 120 i byen Moss.

Både med ferje og med fjordbru vil Rv. 19 være viktig forbindelse mellom E 6 på østsiden og E 18 på vestsiden av fjorden, med så stor biltrafikk at den bør gå på sørsidene av byene Moss og Horten!

LES OGSÅ:

Lokaldemokratiet må fungere også i praksis 

Sjøsiden i Moss – make it or break it 

Bompenge-partiet Høyre 

Raser bompengedebatten, Svenson? 

– Kåsin tar feil, Ny Kurs har miljøpolitikk i sitt valgprogram

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags