RV19 - en lokalpolitisk falitt

MØte i Referansegruppa fredag: Regionvegsjef  Per Morten Lund i Statens vegvesen og ordfører Hanne Tollerud (Ap).

MØte i Referansegruppa fredag: Regionvegsjef Per Morten Lund i Statens vegvesen og ordfører Hanne Tollerud (Ap). Foto:

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

Debatt23. mars 2018 vil bli stående som en viktig dato i vår bys historie. Etter endeløse lokalpolitiske kamper, -maktspill og -spill for galleriet kunne SVV denne dagen bekrefte at de ikke har noe løsning for Rv19.

Her er det mange lokalpolitikere som bør ta inn over seg sitt ansvar fremfor å sitte stille og håpe på at det går over.

Til tross for, eller med utgangspunkt i, mangel av løsning skyver SVV et behov for løsning for Rv19 ut i det uendelige med vage resonnement om utredninger, og en mulig oppstart i 2028.

De lokale partiene som har argumentert og fattet vedtak i tråd med resonnement om samtidig løsning av Rv19 og jernbane må innse at slaget er tapt. Deres mange uttalelser om løsninger som vil komme og lovnader ovenfor innbyggere om dette har nå fått «spiker’n i kista», og er en tapt sak.

Etter en rekke tilbakevisninger ved forsøk på å mene noe annet enn det politiske flertallet i Moss, fremstår nå flertallets årelange arbeid som fullstendig uviktig, nyttes- og resultatløst. Det store spørsmålet blir; tar de store partiene dette inn over seg nå? Dvs. vil vi fremover se en annen holdning til saksbehandling, og mening i de store infrastruktur sakene? Vil man gå grundigere til verks før vedtak fattes? Jeg tør påstå at det over lang tid har hersket en arbeidsform i de store partiene i Moss at vedtak er fattet på sviktende grunnlag, og kun på god tro, god mening og gode ønsker.

Nå har vi imidlertid fått en endelig bekreftelse for at dette ikke er godt nok. Vedtak må fattes på utredninger og kunnskap, og når noen/mindretallet stiller tvilsspørsmål om grunnlaget så må man stoppe opp, ta mindretallets spørsmål på alvor og finne svar på spørsmålene før man går videre.

Tilbakemelding fra SVV 23. mars tilsier at vi dessverre sitter igjen med et negativt framtidsscenario; en løsning hvor fergetrafikken legger premissene og innbyggerne i Moss betaler regningen i form av skyhøye bompenger over lang tid samt med redusert bevegelsesfrihet i egen by.

I mellomtiden og i påvente av mulig løsning for Rv19 skal vi i tillegg leve med et mega byggeprosjekt igjennom byen vår i form av jernbane hvor vi i dag vet absolutt ingenting om hvordan infrastruktur vil fungere i de mange årene hvor store deler av Moss vil være en bygge grop.

Som om ikke dette er nok vil man i tillegg plassere en utvidet containerhavn med dobbel aktivitet av i dag midt i sentrum.

Et par spørsmål jeg stiller meg er:

Bør ikke politikerne i Moss nå fatte vedtak hvor de ber om at jernbaneprosjektet stilles i bero inntil en løsning for Rv19 er på plass, inklusive finansiering?

Vi har den siste tiden lest at jernbanetraseen sydover og nord for Moss vil bli forsinket. Da er det kanskje rom for en time-out for Moss. Vi kan jo ikke la et prosjekt som har tid til å vente få ture frem og etterlate seg uløste behov, eller hva?

Innbyggerne bør ha mulighet for å kunne si sin mening i saken og fortelle det politiske flertallet hva de mener og ordføreren bør innkalle til et borgermøte umiddelbart hvor både Rv19, jernbane og havn er temaet.

Riksvei 19 i tunnel først etter 2030

Ser på over 50 tiltak i Moss mens vi venter på riksvei 19

– Syklistene har vært fullstendig nedprioritert

Åpent brev til ordføreren i Moss 

Én av to ferjekaier ferdig oppgradert 

Vegvesenet framdriftsplan

Slik ser Statens vegvesen for seg en mulig vei videre for å få Riksvei 19 i tunnel:

* Grunnundersøkelser etter sommeren i 2018.

* Planprogram og silingsfase i 2018.

* Mulig oppstart kommunedelplan i 2019.

* Mulig oppstart reguleringsplan i 2021.

* Mulig oppstart bompengeprosess i 2024.

* Mulig oppstart grunnerverv og byggeplan i 2026.

* Mulig byggestart anlegg 2028.

Statens vegvesen anslo på spørsmål fra salen en byggetid på to–tre år.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags