Byutvikling: Statens vegvesen og Rv19

Av
DEL

DEBATTCecilie Juliussen Skjelstadaune, listekandidat Ny Kurs, har et interessant leserinnlegg i Moss Avis mandag 26. august. Det er bra at både politikere og innbyggere er engasjert i utviklingen av Moss og infrastrukturen i og til og fra byen. Likevel er det enkelte momenter i innlegget hennes, direkte adressert til Statens vegvesen, som vi må klare opp i.

Vegvesenet er klar over at arbeidet med riksveg 19 har tatt lang tid, og at det er flere tiår siden man først begynte å se på nye løsninger. Hvorvidt en riksvei skal bygges eller ikke, er imidlertid et politisk anliggende. Vegvesenet har ikke mandat og finansiering til å ta slike beslutninger. Skjelstadaunes påstand om at flere fagfolk har sluttet i Vegvesenet på grunn av rv.19, kjenner vi oss ikke igjen i. Det er helt naturlig at det er en viss glidning i arbeidsmarkedet, uavhengig av organisasjon eller prosjekt. I dagens rv. 19-prosjekt har vi en meget stabil prosjektgruppe med godt miljø og en god tone. På tross av store omorganiseringer i Vegvesenet og regionreformen, sørger prosjektgruppen for god fremdrift og følger den ambisiøse fremdriftsplanen.

Når Skjelstadaune hevder at Vegvesenet er tilfreds med løsningen slik den er, er hun imidlertid langt fra sannferdig. Sannheten er at Vegvesenet jobber intenst for å finne den beste løsningen, og for å få lagt alle planer slik at vi kan starte å bygge veien i 2028. Riksveg 19 er også prioritert i Nasjonal transportplan for 2018 til 2029, i periodens siste del.

Miljøløftet Moss har som overordnet mål at all økning i persontransport i Moss skal tas med kollektiv, på sykkel eller gange, og det er riktig at Statens vegvesen vektlegger riksvegtrafikken – altså riksveien som hovedferdsåre mellom Vestfold og Østfold/E6. Men vi har også i vårt mandat å legge til rette for næringstransporten, både den som skal gjennom Moss og den som skal betjene Moss’ næringsliv.

Som ett av flere avbøtende tiltak mens vi venter på den nye riksveien, har vi foreslått – men ikke vedtatt – å lage et kollektiv-/tungbilfelt over Rådhusbrua, slik at personbilene kjører i venstre felt.

Dette betyr ikke at tungtransporten får forkjørsrett som Skjelstadaune hevder, men at vi kanaliserer tunge biler fra ferjene i et eget felt for å skape bedre flyt for alle. Å bygge så store veiprosjekter som rv. 19 tar tid, ikke minst når planleggingen og valg av korridor og trasé er så krevende på grunn av grunnforhold og andre faktorer som her i Moss. Vi har alle et felles mål – at riksveien skal bli så effektiv og funksjonell som mulig, og at den skal bedre de trafikale forholdene i, gjennom og rundt Moss.

Mens vi venter på å få dette prosjektet ferdig ønsker både Moss kommune og Statens vegvesen å gjøre trafikken så smidig som mulig i Moss. Derfor har en egen arbeidsgruppe sett på og foreslått ulike såkalte avbøtende tiltak. Noen av disse blir gjennomført, andre legger vi bort.

Test deg selv: Hvilket parti er du mest enig med i Nye Moss? 

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags