Hva er viktig for deg?

For det første er Arbeiderpartiet krystallklare på at Rv19, av hensyn til både bymiljø og trafikkflyt, må gå under bakken frem til E6. Den kan ikke gå gjennom byen vår, skriver Hanne Luthen.. Foto: Terje Holm

For det første er Arbeiderpartiet krystallklare på at Rv19, av hensyn til både bymiljø og trafikkflyt, må gå under bakken frem til E6. Den kan ikke gå gjennom byen vår, skriver Hanne Luthen.. Foto: Terje Holm Foto:

Av
DEL

KRONIKKDe siste ukene har mine partifeller og jeg gått fra dør til dør og snakket med engasjerte Mossinger og Ryggefolk. Et spørsmål vi ofte stiller, er: Hva er viktig for deg i kommunen din? Mange svarer at de er opptatt av en løsning på Rv 19. Der skjønner vi. Og vi er enige.

For det første er Arbeiderpartiet krystallklare på at Rv19, av hensyn til både bymiljø og trafikkflyt, må gå under bakken frem til E6. Den kan ikke gå gjennom byen vår. Det lå en løsning på bordet med Fjordveien i tunnel til Patterød, som også tok høyde for Jeløy-trafikken. Flertallet i kommunestyret sto bak denne løsningen. Til store protester fra ordføreren med flere, ble dessverre løsningen i fjor høst forkastet av Statens veivesen som mente den ble for dyr. Arbeiderpartiet krever derfor at Statens veivesen snarest klargjør hvilke alternativer som er aktuelle. Når de har gjort jobben sin og legger fram alternativer i januar/februar 2020, skal Arbeiderpartiet påse at innbyggerne i Moss involveres i prosessen. Det går klart fram av vårt valgprogram.
Samferdselsdepartementet: – Uaktuelt å utrede alternativ toglinje gjennom Moss

Vi får også spørsmål om den nye jernbaneløsningen. Som ordføreren skrev i Moss Avis 13.08.2019, er det av åpenbare grunner uaktuelt med en ny utredning. Arbeidet er godt i gang. Det er viktig å sikre framdrift og ferdigstilling innen 2024.

Sist, men ikke minst: Arbeiderpartiet sier klart nei til en bomring rundt Moss. Det rammer skjevt og vi vil ikke ha det – hverken i eller rundt Moss.

Men det er slettes ikke kun samferdsel som opptar innbyggerne, selv om mediebildet til tider gir inntrykk av det. Mange ønsker flere og bredere politiske debatter om skole, helse, eldreomsorg og næringsliv, for å nevne noe. De vil ha kunnskap om de ulike alternativene før de går til valgurnene. Et styringsdyktig parti må ha god politikk på alle områder og ikke minst en god helhet. Det tror jeg de fleste er enige i.

Moss og Rygge er gode kommuner å bo i. De fleste av oss er stolte av kommunene våre. Dette har ikke kommet av seg selv, men er resultatet av engasjerte innbyggere og målrettet politikk over tid. Dersom Nye Moss skal fortsette den gode utviklingen, må den ha en innovativ og fremtidsrettet politikk.

Tar selvkritikk etter valgflesk-uttalelse: – Jeg formulerte meg dumt

Selv om vi har mange og varierte kommunale tjenester i både i Moss og i Rygge, så kan vi bli bedre.  Mange av oss er avhenge av gode helse og sosialtjenester hele eller deler av livet.  Jeg vet at den hjelpen vi da trenger ikke alltid god nok, omfattende nok eller kommer raskt nok. Derfor vil Arbeiderpartiet blant annet arbeide for at heltidsstillinger skal være hovedregel for alle som ønsker det. Deltidsstillinger gir dårligere tjenester og er dessuten usosialt. Vi vil legge til rette for flere seniorboliger, samt ferdigstille 48 boliger for demente innen 2022. Vi vil også bygge 10 nye leiligheter for funksjonshemmede og 10 nye boliger for folk med rus og/eller psykiatriproblemer innen 2024. 

Vi ønsker å videreføre gratis SFO for de med lav inntekt og lavere satser for alle. Vi vil fortsette med skolefrokost på alle skolene våre, slik at alle får i seg et godt måltid før skoledagen begynner. Det er som ordføreren vår sier; God næring gir god læring.

En av barneskolene våre har forsøkt ut leksefri skolehjelp. Evalueringen viser positive resultater. Leksefri skole letter på tidsklemma til familiene og barnas fritid blir nettopp fri tid. Derfor vil vi jobbe for en leksefri skole.

Dette er kun noen få eksempler på vår politikk. Arbeiderpartiet har høye ambisjoner for den nye store kommunen vår. Nye Moss kommune, med omlag 50 000 innbyggere, vil over lang tid stå i store endringer. Det er et stort ansvar å forvalte, et ansvar som krever solid, helhetlig politikk i bunn; et ansvar som Arbeiderpartiet er beredt til å ta.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags