Om byplanlegging og byutvikling

Av
DEL

KronikkNoen leser tall og statistikk, noen gjør det ikke. Noen vil forstå, noen ikke. Slik jeg ser det har prosessen sporet av, - nok en gang. I følge NRK.no sin valgomat er flytting av fergeleie lengre sørover gjort til hovedvalgsak. Og dessverre har alle partiene har gått inn for denne løsningen, i den tro at det er god miljøløsning for byen.

Jeg hevder at en tunnel ikke løser noen verdens ting, kanskje den bare skaper enda mere kaos, ved at man flytter masse trafikk opp på Høyda, som ikke er dimmensjonert for den mengden trafikk. Gretha Kant skylder på Statens vegvesen, mens Statens vegvesen gjentatte ganger må fortelle at det har kun ansvar for riksveiene (her Rv19) ikke for byutvikling. Jeg har hevdet i årevis at problemet ligger ikke i fergetrafikken. Problemet ligger i biltrafikken til og fra Jeløya. Nå fikk styringsgruppa i Miljøløft i Moss, med ordføreren i spissen igjen satt skapet på plass.

-Moss kommune kan ikke unngå å ta et ansvar for lokaltrafikken på veiene. For det er lokaltrafikken som har økt mest, og det må være med i bildet, sa en meget bestemt avdelingsdirektør Elisabeth Bechmann i Statens Vegvesen på møte, dette i henhold til Moss Avis.

-Et folk uten historie, er et folk uten fremtid, er min påstand. Cowi var et av firmaene som har vurdert trafikkutviklingen i Moss. Tilbake til 2006-2007 utarbeidet Moss og Rygge kommuner en kommunedelplan for Høyden, Varnaveien og Melløs. Cowis konklusjoner i 2007 var at trafikkveksten ville bli dramatisk. Cowi så det som en forutsetning at RV 19 i Moss ble bygget ut til en firefelts vei fra Jeløy til Patterød. I tillegg mente Cowi at en utvidelse til fire felt tvang seg frem på Ryggeveien fra Melløs stadion til rundkjøringen på Bredsand, på forbindelsen fra rundkjøringen ved Kremmerhuset til E6 ved Årvoll, Fjordveien eller Klostergata i Moss, Carsten Ankes gate dersom Fjordveien velges som korridor, Rabekkgaten og Varnaveien fra Rabekkgaten til Ryggeveien. Hva har våre folkevalgte fått til i de 12 årene som er gått siden de brukte adskillige millioner på konsulentfirmaet Cowi? Ingen ting, etter det jeg kan se.

Den gangen stilte daværende plan- og utviklingssjef Erik Vieth Pedersen i Rygge kommune (senere Avdelingsdirektør i Kommunal- og moderniseringsdepartementet) spørsmål om hvem som skulle ta regningen, som måtte koste flere hundre millioner. Han konkluderte den gangen med at finansiering var selvsagt noe vi må tenke nøye på, og hevdet at selv om både Ryggeveien, Klostergaten og Fjordveien er (var) riksveier var det ikke sikkert staten ville prioritere penger til utvidelse av disse veiene i Moss og Rygge. Og det var nettopp det de ikke gjorde, fordi de mente Kommunedelpanen for Høyda (som bare hadde lagt inn 4-felt i Ryggeveien) var for lite ekspansiv. Den tok ikke unna trafikken fra Jeløya og sentrum godt nok.

Nå har Statens vegvesen konkluderte nok en gang at utfordringene i mossetrafikken i dag ligger i følgende: rushtiden, for mange personbiler, trafikk fra småveiene, lav kollektivandel, økt antall innbyggere, samt begrenset oppstillingsareal for fergene. Og understreket at det hadde vært minimal vekst i antall kjøretøyer på over 12 meter med fergene, de siste 13 årene. Det er de 23.385 ”småbilene” som passerer nederst i Helgerødgata som utgjør problemet, ikke fergetrafikken. (ref tallmaterialet i artikkelen Ikke innstilt på å nekte vogntog i rushtiden . Moss Avis 14.juni 2019)

Derfor er det etter min mening galematias og bygge tunnel fra Klevberget til Årvoll, til sikkert flere ti-talls milliarder kroner, tilrettelagt for kun en engere liten gruppe bilister. (fergetrafikken) Trafikken inn og ut av Jeløy kommer til å gå akkurat som før, med køer i rushtiden, og kaos i bygatene. Jeg tror heller ikke at småbiler eller trailere som kommer nord(E6) eller østfra(Rv.120) kjører ned til Årvoll på E6 for så å kjøre tunellen ned og tilbake til ferga. Nei de kommer til å fortsette å skape kaoset i trafikkmaskinen ved Mosseporten. Jeg er dessuten sikker på at det kommer til å bli et folkeopprør hvis Jeløytrafikken tvinges inn i tunnelen fra Klevberget til Årvoll, for det er vel tunnelen skal løses. Nei ta de gamle kommuneplanene frem igjen og begynn å gjøre noe. Tunnel under Moss er et urealistisk drømmeslott som løser svært lite.

LES OGSÅ:

Mer om byplanlegging og byutvikling

 Om byplanlegging og byutvikling

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags