Vi vil ha liv på Rygge!

PÅ OPPLØPSSIDEN: Moss lufthavn Rygge stenger 1. november, men skal fortsatt ha beredskap, blant annet for Forsvaret.

PÅ OPPLØPSSIDEN: Moss lufthavn Rygge stenger 1. november, men skal fortsatt ha beredskap, blant annet for Forsvaret.

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Innlegg signert fylkesordfører i Østfold, Ole Haabeth.

DEL

Leserbrev Østfold fylkeskommune hilser alle initiativ til fortsatt drift og virksomhet på Rygge velkommen, så lenge de formelle kravene er oppfylt.Spørsmål rundt overdragelse av konsesjonen for å drive flyplassen på Rygge har vært framme i Østfold-mediene.

Først av alt: Østfold fylkeskommune har en eierandel på fem prosent i selskapet som i dag sitter på konsesjonen. Eierskap i en regional flyplass har vært et strategisk viktig valg for Østfold fylkeskommune, da vi ser at dette skaper både vekst, arbeidsplasser og liv i et fylke som sliter med bærekraftig næringsutvikling. Dette var beveggrunnene for å innta en aktiv holdning som eier. Vi uttaler oss her på egne vegne som femprosentseiere.Det er flere forutsetninger som må oppfylles før en konsesjonsoverdragelse kan finne sted. Blant annet må en avviklingsavtale med Forsvaret på plass. Så lenge den ikke er det, har Rygge Sivile Lufthavn forpliktelser man ikke kan løpe fra, og kan følgelig kan ikke frasi seg konsesjonen.

Rygge Sivile lufthavn har ingen ønske om å «stikke kjepper i hjulene» for noen som vil overta konsesjonen. Jeg viser igjen til vår begrunnelse for vårt aktive eierskap i flyplasselskapet og de investeringene vi har gjort gjennom det. Fylkeskommune investert flere millioner kroner i flyplassen. Også Østfold Energi har investert tungt i Østfolds flyplass (Østfold fylkeskommune eier 50 prosent av energiselskapet).

Samferdselsdepartementet har henvendt seg til Østfold fylkeskommune med spørsmål om vår holdning til en eventuell konsesjonsoverdragelse. Konstituert fylkesrådmann Odd Roald Andreassens svar til departementet er dette:

«Østfold fylkeskommune ønsker ethvert initiativ med sikte på å få til framtidig drift på Rygge velkommen. Fylkeskommunen har ikke fått presentert det foreliggende initiativ og har følgelig ikke mulighet til å vurdere innholdet og realismen i det.

Dersom Rygge Airport AS, på samme måte som for dagens driftsselskap, tilfredsstiller de teknisk - operasjonelle og sikkerhetsmessige krav som stilles, og for øvrig driver i tråd med de lover og retningslinjer som gjelder, anbefales at selskapet gis konsesjon på de vilkår som gjelder. Østfold fylkeskommune legger til grunn at dersom selskapet ikke skulle klare å etablere drift, bortfaller konsesjonen og blir ikke til hinder for eventuelt andre initiativ.».

Vi og RSL vil samarbeide med alle seriøse aktører som ønsker å overta både konsesjon og terminalbygg. Flyplassen på Rygge har vært et verdifullt tilskudd til Østfold, og vi håper det vil være det i framtiden også. Vi er de første til å beklage den uheldige situasjonen som oppsto som følge av seteavgiften, en avgift som førte til at Ryan Air trakk seg ut, og at Moss Lufthavn Rygge nå stenger dørene i månedsskiftet.

Vi håper på fortsatt drift og fortsatt liv i en virksomhet som er svært viktig for Østfold.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:30.