Om veiplanlegging i mosseregionen

Siste verset: Noe må gjøres med RV 19 gjennom Moss.

Siste verset: Noe må gjøres med RV 19 gjennom Moss.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

DebattEtter at Statens vegvesen har abdisert i veiplanleggingen i vår region, er de på offensiven andre steder. Dette er inntrykket etter en kort gjennomgang av forutsetninger for å etablert det som blir kalt Bypakkene. Dét er et opplegg for utbygging av hovedvegnettet, vegbruer, et sammenhengende sykkelveinett, kollektivfelt og for styrking av kollektivtrafikken. I bypakken inngår finansiering av tiltakene med stalige, fylkekommunale og kommunale midler. En viktig andel av finansieringen er bompenger.

Denne andelen varierer fra 60-80 prosent. I de statlige føringene for innføring av bompenger ligger bl.a følgende forutsetninger: l Det regionale vegkontoret engasjerer seg i utredning av prosjektet, beregning av lønnsomhet, konsekvensanalyser og utarbeiding av planer. l Statens vegvesen lager p.b.a. godkjente planer et forslag til bompengeprosjekt med økonomiske forpliktelser for lokal myndigheter. l Tilslutt fremmes et forslag til sentrale veimyndigheter som igjen fremmer en Stortingsproposisjon som er en forutsetning for tillatelsen for innkreving av bompenger.

I Østfold er det bare innført en bypakke, i nedre Glomma. De økonomisk rammene er på 10-12 milliarder kroner. Det gjennomføres nå en første etappe til 1.2 milliarder ved utbygging av innfartsveien til Fredrikstad ved Seut.

Hvor står vi i Mosseregionen? Vi står faktisk omtrent på «bar bakke» uten et aktivt initiativ fra det regionale vegkontoret på Lillehammer. Det florerer med mer eller mindre fantasifulle veiforslag for på en eller annen måte å komme unna den håpløse situasjonen BaneNor har påført oss. Kryssingen av det nye jernbanesporet er en stor utfordring. Det foreligger meg bekjent ikke noe initiativ fra Statens vegvesen som gir klare forutsetning for å komme videre mot et forslag til en «Bypakke Mosseregionen». Det haster med å få vedtatt planer og finansiering herunder vedtak om en bompengeandel som bilistene skal betale.

Vi har et totalt utdatert og nedslitt veinett med en sterkt økende fergetrafikk og ikke minst trafikk fra jernbaneanleggene. Jeg skulle tro at statens andel av anleggskostnadene i vår «Bypakke» vil bli høyere enn vanlig, i det fergetrafikken utgjør en stor belastning på veinettet. Om det ikke skjer et vesentlig initiativ fra veimyndighetens siden, for å komme i gang planene for en Bypakke, ser situasjonen ganske mørk ut. Pakken må inneholde utbygging av det samlende vegnettet herunder en ny kanalbro og ny Rv 19. Viktig er det også å få innarbeidet et moderne kollektiv -og sykkelveinett.

Om vi ikke får oppdatert veinettet, vil byen bli delt i to - vest og øst- for kanalen. Mest utsatt vil Jeløyboerne bli. Til tider vil de få vanskeligheter med å komme seg til og fra byen, skole eller jobb på en fornuftig måte. Den videre utbyggingen og fortetting på Jeløya som vi kan lese om hver dag, forverrer også trafikksituasjonen.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags