MDGs holdning til RV19,havna,Sjøsiden og jernbanen

Moss inn i fremtiden: Den gordiske knuten etter rivingen inkluderer jernbaneløsning og Riksvei 19. Bildet viser området Kanalen og Rv 19 fra fergeleiet. foto: terje holm

Moss inn i fremtiden: Den gordiske knuten etter rivingen inkluderer jernbaneløsning og Riksvei 19. Bildet viser området Kanalen og Rv 19 fra fergeleiet. foto: terje holm Foto:

Av
DEL

debattTakk til Torodd Hauger i tirsdagens Moss avis for gode spørsmål: «Hva vil de enkelte partiene med RV19, havna, Sjøsiden og jernbanen?»
Alle disse interessentene konkurrerer om et veldig lite areal i sentrum av byen, der kveldssola skinner og fjordutsikten er best. MDG deler Torodd sin mening om at Mossepolitikken skulle vært mye tydeligere på hva vi samlet sett ville ha. Mossepolitikerne er uenige i valg av stasjonplassering, men er enige om at RV19 og jernbanen skulle samordnes. MDG mener det er åpenbart at plasseringen av jernbanestasjonen nå hindrer en god løsning for RV19.
MDG mener fortsatt at plasseringen av jernbanestasjonen er svært uheldig og at det er direkte uansvarlig at det ikke har foreligget noe alternativ som stasjonplasseringen i Værla kunne måles mot. I tillegg har forutsetningene for det videre jernbaneprosjektet gjennom Østfold blitt vesentlig forandret de siste månedene. Og nyhetene om stadige kostnadsoverskridelser kommer allerede nå, så tidlig i prosjektet.
MDG mener at det er udemokratisk og uansvarlig at et initiativ om utredning av alternativ trasé blir forsøkt stoppet med skremselspropaganda som: «dette, eller bakerst i køen». MDG ønsker fortsatt at Myra-alternativet, med tunnel fra Myra til Årvoll, skal vurderes. I første omgang som en kvalitetssikring av mulighetsstudien fra Norsk Bane. Det vil ikke koste mye, og ikke ta lang tid. Dersom H og Ap samlet mister flertallet i bystyret vil vi arbeide for å få til en slik kvalitetssikring.
RV19 må legges under eller utenom byen. Riksvegtrafikk gjennom en by hører ikke noe sted hjemme. Vi har i vårt program at vi ønsker RV19 fra Kleberget til Årvoll, hvis teknisk mulig.
Når det gjelder havna har vi i vårt program at Moss havn kan være nyttig for det lokale næringsliv, men at den ikke skal få øke sitt areal og at den må drives så miljøvennlig som mulig.
MDG har hatt store reservasjoner knyttet til Borg havn, med miljøskadelig mudring av innseilingen, men mye tyder nå på at dette prosjektet vil gå igjennom uansett og Borg havn besegler sin sterke posisjon i markedet. Forutsetningene for MDG sin reservasjon vil da ikke lenger være til stede. MDG ser ingen grunn til at Moss havn skal få utvikle seg til en stor og dominerende containerhavn. MDG ser med bekymring på at det bebudede plastgjenvinningsanlegget i Hobøl vil bruke Moss havn. Dette kommer i tillegg til videre vekst av logistikknæring på Vanem. Moss havn ønsker utfylling i Værla til større areal og mer skipstrafikk over sin kaifront. H og Ap støtter dette. Det er også varslet sprenging av grunnene i innseilinga til Moss havn, noe som åpner for å ta imot større båter. MDG er sterkt i mot både utvidelse av areal til havna, økt containertrafikk og sprenging av grunner. Om Borg havn får enklere innseiling og transport videre så vil MDG ønske at Borg havn i fremtiden også håndterer Mosseregionens næringsliv og at Moss havn nedlegges.
Sjøsiden AS er et eiendomsutviklingsselskap eiet av BaneNor Eiendom og Moss kommune. Selskapets planer er å omgjøre dagens togstasjon, området rundt samt arealet etter den sanerte Nyquistbyen til en ny bydel med boliger, næring og tjenestetilbud. MDG er blant dem som vil at kommunens «hånd på rattet» skal brukes for å sikre at området utvikles primært for et godt bomiljø for et mangfold av husholdninger, fra enslige til større familier, og for folk i alle aldre og sosiale lag. Vi vil ha stedstilpasset næring og tjenestetilbud samt hyggelige uteområder med vekt på naturverdier og gode møteplasser, fremfor maksimal arealutnyttelse og inntjening.
MDG vil med bakgrunn i vårt program stemme for en utredning av Myra-alternativet etter valget 08.09.2019 dersom kommunestyresammensetningen gjør det mulig å oppnå et positivt resultat. Med andre ord så er det valgresultatet som vil avgjøre om dette blir mulig.
Stem grønt, for mennesker og miljø!

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags