Nei til rasering av Rygge-landskapet

Av
DEL

MeningerLandskapsvernets Venner Rygge og Moss og Omegn Tenkepark vil rette en varm takk til initiativtakerne til oppropet «Nei til rasering av Rygge-landskapet»! Aksjonen sier et klart nei til ferjeleie på Feste eller Revlingen med påfølgende veikorridor gjennom vernede områder i Rygge. Bak oppropet står blant andre Karine Westerveld og Bjørn Boge. Takkes skal også alle dem som har undertegnet oppropet. Statens Veivesen holder kortene tett til brystet og vil verken bekrefte eller avkrefte om man ønsker å anlegge en motorvei fra Feste til E6 via Carlberg. Da får vi frykte det verste, og arbeide i forkant av begivenhetene. Nettopp det er det «Nei til rasering av Rygge-landskapet» så forbilledelig har gjort!

Landskapsvern

La oss se på noen fakta, med hensyn til Rygge generelt, og Værne Kloster Landskapsvernområde spesielt. Bane Nor har for lengst fått politisk klarsignal til å valse seg gjennom landskapsvernområdet ved Carlberg. Bane Nor vurderer sterkt å legge en parkeringsplass for tog til Gon. Det er kanskje nok nå for arealknappe, lille Rygge? Selv om Rygge snart er en del av Moss kommune, har vi likevel vært i ganske trygg forvissning om at en av Norges fineste jordbruksbygder likevel vil bestå. Men vi innrømmer gjerne, at vi begynner å tvile sterkt på akkurat det! Vi var mange som pustet lettet ut da Værne Kloster Landskapsvernområde omsider ble et faktum. Men den gang ei! Presset mot de angivelig vernede områdene i Rygge har ikke avtatt siden landskapsvernområdet ble opprettett! En kan saktens spørre seg, hva landskapsvern egentlig betyr?

Rasering

Heller ikke Revlingen skal uten videre få være i fred for enkeltes raseringingsiver. Revlingen er svært lite påvirket av menneskelige aktiviteter, hvis en da ser bort fra spor etter yngre steinalder og bronsealder. Revlingen et hekkested for sjøfugler, og det var vel en av de viktigste grunnene til at Oslofjordens frilufstråd, i sin tid, sørget for at Revlingen ble ekspropriert fra Carlberg gård til staten.

Vi har påpekt det tidligere, men det er tydeligvis behov for å si det igjen: det er knapt noen andre bygder i Norge som kan vise til like mange faste fornminner som det Rygge kan, muligens med unntak av Skjeberg. De smule fornminner som måtte være registrert i mosseregionen for øvrig, er bagatellmessige i forhold. Dette i tillegg til at Værne Kloster Landskapsvernområde er et enestående herregårdslandskap. Bare tanken på å skulle legge riksvei 19 gjennom deler av Værne Kloster Landskapsvernområde og ryggelandskapet for øvrig, bør få alarmklokkene til å kime høyt hos de fleste! Skulle så skje, så er det et direkte overgrep i et landskapsvernområde, et direkte overgrep mot landbruk, natur og miljø, et direkte overgrep mot fortid, nåtid og framtid.

Flyt

Hva er det som skal oppnås ved eventuelle raseringer i Rygge-landskapet? Bedre trafikkflyt i Kransen-rundkjøringa? Jo da, vi er helt enige i at de daglige, om enn kortvarige, bilkorkene i Moss sentrum kan være både irriterende og forurensende så det holder. «Det grønne skiftet», er en velkjent en politisk motefloskel. Mon tro om ikke en vesentlig del av løsningen i Kransen ville være å legge bedre til rette for mindre bilkjøring i Moss, framfor å bygge ytterligere en trasé til bilismens ære? Vi forlanger at selvoppnevnte «grønne» partier forteller Statens Veivesen hvor skapet skal stå i denne sak!

Å skulle sette Moss sentrums trafikkproblemer opp mot landskapet ved og rundt Carlberg, blir som å ofre gullbarrer for å redde gråstein. Så mye er ganske enkelt ikke et allerede rasert Moss sentrum verdt! Hvis ikke Statens Veivesen skjønner det, så bør i alle fall byens politikere legge seg på minne at Moss som by, har en eneste styrke, beliggenhet og omland, herunder Rygge! Forringes omlandet og Moss’ enestående frilufts- og rekreasjonsområder, er det få argumenter tilbake for å bosette seg i Moss kommune. Det bør være en relevant problemstilling med hensyn til framtidige skattebetalere. Både Landskapsvernets Venner Rygge og Moss og Omegn Tenkepark forventer at byens politiske flertall krever at Statens Veivesens eventuelle planer om en Riksvei 19 gjennom Rygge forkastes en gang for alle! Noe annet vil være direkte pinlig når Rygges kommunevåpen vaier foran Moss rådhus fra første nyttårsdag 2020.

Fornuft

Vi koster på oss et ørlite håp om at fornuften kanskje kan seire. I oppslaget «Frykter rasering av Rygge-landskapet» i Moss Avis, lørdag 9. november, står det blant annet å lese: «Men Statens Veivesen legger ikke skjul på at dagens ferjeleie står høyt i kurs. Det kan jo gi noen refleksjoner videre.» Mon det? Landskapsvernets Venner Rygge og Moss Omegn Tenkepark skal i alle fall gjøre alt vi kan. Forhåpentligvis i nært samarbeid med «Nei til rasering av Rygge-landskapet».

Det er ingen grunn til å slappe av før galskapen, en gang for alle, er skrinlagt!


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags