- Vår egen ordfører og våre valgte representanter i kommunestyret valgte å avslå folkets engasjement!

Av
DEL

DebattHer om dagen fikk jeg et flygeblad i posten fra Arbeiderpartiet. «Vi vil ha ditt forslag» var overskriften. I teksten beskriver AP hva demokratiet egentlig handler om. Partiet vil ha frihet for alle - ikke bare for de få. De vil gjøre nærmiljøet til et enda bedre sted å bo, leve og arbeide. De vil ha en rettferdig fordeling av makt og ressurser i samfunnet. Og de hevder i teksten at det er den enkelte i lokalsamfunnet som best vet hva som rører seg. Derfor vil de ha folkets røst når de skal utforme politikken!

Dette er god musikk i mine ører! De beskriver fundamentet, våre forutsetninger og innholdet i vår konstitusjon, vår Grunnlov - og vårt demokrati på en fortreffelig måte! Dette er det jeg kaller demokratiets rammer for at ulike politiske aktører kan kunne formidle sine meninger.

Leser man flygebladet får man inntrykk av at Ap vil ta lokaldemokratiet på alvor!

Men her stopper alle mine illusjoner.

Umusikalsk: Aps valgkamppamflett stemmer dårlig overens med partiets realpolitikk, skriver Tor Petter Ekroll.

Umusikalsk: Aps valgkamppamflett stemmer dårlig overens med partiets realpolitikk, skriver Tor Petter Ekroll.

Aps realpolitikk (utøvende politikk), har tidligere vist en helt annen virkelighet! For meg blir derfor dette flygebladet svært provoserende. Ikke på grunn av innholdet, og ikke på grunn av de nå gode intensjonene, men på grunn av den fullstendige likegyldigheten AP viste sine innbyggere da folket selv engasjerte seg for å bli hørt i 2016. Over 25% av de stemmeberettigede i Rygge ga sin underskrift om at folket skulle bli hørt, men til ingen nytte. Etter min oppfatning overkjørte AP helt og holdent de demokratiske rammene i vårt samfunn! De ga rett og slett blaffen i folket.

Etter å ha samlet inn over 3000 underskrifter om et ønske om å bli hørt, valgte Arbeiderpartiets ordfører Inger Lise Skartlien å se bort fra engasjementet i sin helhet!

Engasjementet ble ikke nevnt med et ord av ordføreren da saken skulle avgjøres i kommunestyret. Dette er etter min oppfatning skandaløst av en ordfører som skal representere oss alle i en kommune. Folkeaksjonen forsøkte å engasjere folket, men fikk til svar fra våre egne representanter at folket ikke visste sitt eget beste, eller at det var for mye følelser betonet med folkets innspill.

Vår egen ordfører og våre valgte representanter i kommunestyret valgte å avslå folkets engasjement!

Nå vil altså de samme representantene engasjere folket for å få folkets forslag?

Man kan jo begynne å lure på hva intensjonene er.

Hvordan kan politikerne stilles til ansvar?

Det kan vi alle gjøre ved de kommende valg! Bevar de gode allmenngyldige demokratiske intensjonene AP har formulert i sitt flygeblad. OG - Stryk kandidater og/eller ikke stem på de parti som med overlegg valgte å overhøre folkets ønsker og behov, også i forbindelse med saken om kommunesammenslåingen mellom Rygge og Moss i 2016.

Tor Petter Ekroll, Senterpartiet Moss-Rygge

Tor Petter Ekroll, Senterpartiet Moss-Rygge

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags